ราคาปลาและอาหารทะเลตลาดไท 8 สิงหาคม 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
ปลากดหัว 250.00 250.00  
ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00  
ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00  
ปลางา 140.00 200.00  
ปลาจวดเค็ม 200.00 220.00  
ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00  
ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00  
ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00  
ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 120.00 130.00  
ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00  
ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.00  
ปลาทูเค็ม (กลาง) 100.00 110.00  
ปลาทูเค็ม (เล็ก) 90.00 100.00  
ปลาทูเค็ม (ใหญ่) 120.00 140.00  
ปลาทูแดง 120.00 140.00  
ปลาวง 400.00 450.00  
ปลาหมอเลี้ยง – เบอร์เล็ก 80.00 85.00  
ปลาหมึกกล้วย(ปอก) 180.00 220.00  
ปลาหลด – เบอร์ใหญ่ 185.00 240.00  
ปลาเกล็ดขาวกรอบ 280.00 350.00  
ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์กลาง 200.00 250.00  
ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์เล็ก 130.00 150.00  
ปลาแก้ว (บาง) 250.00 260.00  
ปลาแก้ว (หนา) 300.00 300.00  
ปลาแขยง – เบอร์ใหญ่ 150.00 150.00  
ปลาโอแดดเดียว 120.00 130.00  
ปลาไหล – เบอร์เล็ก 240.00 250.00  
หนวดปลาหมึก – เบอร์ใหญ่ 255.00 285.00  
หมึกหยอง 300.00 400.00  
หมึกแกะตา 450.00 520.00  
หมึกไม่แกะตา 300.00 600.00  
หอยดายผ่า 300.00 380.00  
หอยแมลงภู่ต้มแห้ง 500.00 700.00  
หัวหมึกแห้ง (กลาง) 500.00 700.00  
หัวหมึกแห้ง (เล็ก) 500.00 600.00  
อง่นไข่ปลา อเมริกา 350.00 760.00  
กั้ง 70.00 100.00 กิโลกรัม
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์กลาง 230.00 280.00 กิโลกรัม
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์เล็ก 180.00 220.00 กิโลกรัม
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) – เบอร์ใหญ่ 290.00 330.00 กิโลกรัม
กุ้งก้ามกราม ขนาดเล็ก 180.00 220.00 กิโลกรัม
กุ้งก้ามกราม คละขนาด 230.00 250.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว – เบอร์กลาง 205.00 260.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว – เบอร์เล็ก 170.00 200.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว – เบอร์ใหญ่ 265.00 300.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 20-25 ตัว 285.00 290.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 25-30 ตัว 270.00 280.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 30-35 ตัว 250.00 260.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 35-40 ตัว 220.00 230.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 40-45 ตัว 200.00 205.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 45-50 ตัว 190.00 200.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 50-55 ตัว 170.00 180.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 70-80 ตัว 150.00 170.00 กิโลกรัม
กุ้งขาว ขนาด 80-90 ตัว 140.00 160.00 กิโลกรัม
กุ้งแชบ๊วย (เลี้ยง) – เบอร์กลาง 220.00 250.00 กิโลกรัม
กุ้งแชบ๊วย (เลี้ยง) – เบอร์ใหญ่ 285.00 300.00 กิโลกรัม
ปลากดคัง 190.00 235.00 กิโลกรัม
ปลากดเหลือง 110.00 138.00 กิโลกรัม
ปลากระทิง 200.00 280.00 กิโลกรัม
ปลากราย 35.00 100.00 กิโลกรัม
ปลากะพงขาว 140.00 240.00 กิโลกรัม
ปลากะพงแดง 140.00 240.00 กิโลกรัม
ปลาค้าว 140.00 220.00 กิโลกรัม
ปลาจาระเม็ด(น้ำจืด) 35.00 50.00 กิโลกรัม
ปลาจีน – เบอร์ใหญ่ 38.00 38.00 กิโลกรัม
ปลาฉลาด 70.00 90.00 กิโลกรัม
ปลาช่อนนา – เบอร์กลาง 100.00 110.00 กิโลกรัม
ปลาช่อนนา – เบอร์ใหญ่ 115.00 135.00 กิโลกรัม
ปลาช่อนเลี้ยง 75.00 85.00 กิโลกรัม
ปลาซิว 40.00 70.00 กิโลกรัม
ปลาซิวแก้ว บาง 45.00 70.00 กิโลกรัม
ปลาซิวแก้ว หนา 45.00 70.00 กิโลกรัม
ปลาดุกเลี้ยง – ย่าง 45.00 50.00 กิโลกรัม
ปลาดุกเลี้ยง – เบอร์เล็ก 43.00 45.00 กิโลกรัม
ปลาดุกเลี้ยง – เบอร์ใหญ่ 48.00 50.00 กิโลกรัม
ปลาตะเพียน 25.00 25.00 กิโลกรัม
ปลาทับทิม – เบอร์กลาง 90.00 95.00 กิโลกรัม
ปลาทับทิม – เบอร์เล็ก 65.00 85.00 กิโลกรัม
ปลาทับทิม – เบอร์ใหญ่ 100.00 105.00 กิโลกรัม
ปลาทูทะเล 90.00 130.00 กิโลกรัม
ปลานวลจันทร์ 35.00 38.00 กิโลกรัม
ปลานิล – เบอร์กลาง 45.00 48.00 กิโลกรัม
ปลานิล – เบอร์เล็ก 33.00 40.00 กิโลกรัม
ปลานิล – เบอร์ใหญ่ 55.00 65.00 กิโลกรัม
ปลาบึก 65.00 120.00 กิโลกรัม
ปลาม้า 300.00 300.00 กิโลกรัม
ปลายี่สก 25.00 35.00 กิโลกรัม
ปลารากกล้วย 200.00 250.00 กิโลกรัม
ปลาสร้อย 55.00 65.00 กิโลกรัม
ปลาสลิด 90.00 150.00 กิโลกรัม
ปลาสวาย 33.00 38.00 กิโลกรัม
ปลาหมอนา 95.00 100.00 กิโลกรัม
ปลาหมอเลี้ยง 80.00 95.00 กิโลกรัม
ปลาหมอเลี้ยง – เบอร์ใหญ่ 90.00 95.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกระดอง – เบอร์กลาง 200.00 220.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกระดอง – เบอร์เล็ก 160.00 180.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกระดอง – เบอร์ใหญ่ 230.00 260.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก) 330.00 380.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก) – เบอร์กลาง 190.00 220.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกกล้วย(ไม่ปอก)– เบอร์เล็ก 160.00 180.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกศอก 1200.00 1800.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกสาย – เบอร์กลาง 170.00 170.00 กิโลกรัม
ปลาหมึกสาย – เบอร์เล็ก 160.00 160.00 กิโลกรัม
ปลาหลด – เบอร์เล็ก 150.00 185.00 กิโลกรัม
ปลาเนื้ออ่อน – เบอร์ใหญ่ 300.00 350.00 กิโลกรัม
ปลาแขยง – เบอร์เล็ก 85.00 100.00 กิโลกรัม
ปลาแดง – เบอร์กลาง 330.00 350.00 กิโลกรัม
ปลาแดง – เบอร์เล็ก 240.00 260.00 กิโลกรัม
ปลาแดง – เบอร์ใหญ่ 400.00 400.00 กิโลกรัม
ปลาแรด 85.00 85.00 กิโลกรัม
ปลาโอ 80.00 110.00 กิโลกรัม
ปลาไน – เบอร์ใหญ่ 35.00 38.00 กิโลกรัม
ปลาไหล – เบอร์ใหญ่ 260.00 280.00 กิโลกรัม
ปูทะเล คละขนาด 380.00 950.00 กิโลกรัม
ปูม้า – เบอร์กลาง 875.00 885.00 กิโลกรัม
ปูม้า – เบอร์เล็ก 850.00 870.00 กิโลกรัม
ปูม้า – เบอร์ใหญ่ 890.00 900.00 กิโลกรัม
ปูม้า คละขนาด 650.00 700.00 กิโลกรัม
หนวดปลาหมึก – เบอร์เล็ก 130.00 140.00 กิโลกรัม
หอยขม 80.00 100.00 กิโลกรัม
หอยตลับ 50.00 65.00 กิโลกรัม
หอยลาย 65.00 80.00 กิโลกรัม
หอยหวาน 140.00 170.00 กิโลกรัม
หอยเชลล์ 240.00 240.00 กิโลกรัม
หอยแครง 150.00 230.00 กิโลกรัม
หอยแมลงภู่ 35.00 70.00 กิโลกรัม

0