ข้อ มอน ส เต อ ร่า ด่าง

มอนสเตอร่าด่าง ราชินีแห่งไม้ใบด่าง มอนสเตอร่าด่าง (Monstera Deliciosa Variegata) คือไม้ใบด่างยอดนิยมที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง ด้วยลวดลายใบอันเป็นเอกลักษณ์ที่แสนสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ราชินีแห่งไม้ใบด่าง" มอนสเตอร่าด่างมีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและใต้ เป็นไม้เลื้อยที่มีใบขนาดใหญ่เป็นรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึกเป็นแฉกคล้ายเขาสัตว์ ใบมีสีเขียวเข้มสลับกับสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ทำให้เก ...

0