ตระกูล มอนสเตอร่า

ตระกูลมอนสเตอร่า: เสน่ห์แห่งใบแหว่ง ตระกูลมอนสเตอร่า (Monstera) เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยเอกลักษณ์ใบแหว่งอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตา มอนสเตอร่ามีต้นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและใต้ และได้กลายมาเป็นที่ชื่นชอบของคนรักต้นไม้ทั่วโลก ถิ่นกำเนิดและสายพันธุ์ Tระกูลมอนสเตอร่ามีสายพันธุ์มากกว่า 40 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ - มอนสเตอร่า ...

ตระกูลมอนสเตอร่า ตระกูลมอนสเตอร่า (Monstera) เป็นพืชในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พืชในตระกูลนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยใบขนาดใหญ่ที่มีรูหรือแฉกที่โดดเด่น จึงเป็นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร สายพันธุ์ยอดนิยม ตระกูลมอนสเตอร่ามีสายพันธุ์มากมาย แต่สายพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ มอนสเตอร่าใบแยก (Monstera deliciosa) สายพันธุ์ที่รู้จักกันดีที่สุด มีใ ...

0