ต้น กันเกรา

ต้น กันเกรา ไม้มงคลประจำจังหวัดอุบลราชธานี ต้น กันเกรา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้มากในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้น กันเกรา เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ ต้น กันเกรา มีลักษณะลำต้นตรง เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตร ...

ต้น กันเกรา ต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภ ปลูกง่าย โตไว ดูแลไม่ยาก\n\nต้นกันเกราเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกกันมาตั้งแต่โบราณ เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ปลูกง่าย โตไว ดูแลไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปลูกต้นไม้เป็นอย่างมาก\n\nลักษณะของต้นกันเกรา\n\nต้นกันเกราเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกตามยาว ...

0