ต้น มอน สเตอร่า ไจแอนท์

## ต้นมอนสเตอร่าไจแอนท์: ยักษ์ใหญ่แห่งพรรณไม้น่าสะสม ต้นมอนสเตอร่าไจแอนท์ (Monstera deliciosa) เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงใบอันเป็นเอกลักษณ์และขนาดที่ใหญ่โตอลังการ จึงมักถูกนำไปใช้ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกบ้าน ### ลักษณะทั่วไป ต้นมอนสเตอร่าไจแอนท์เป็นไม้เลื้อยที่มีลำต้นอวบน้ำและมีรากอากาศไว้สำหรับเกาะยึด ใบมีขนาดใหญ่เป็นรูปหัวใจ มีรอยหยักเว้าลึกเป็นแฉกคล้ายเขาสัตว์ ใ ...

0