ต้น ม่อน เต ล่า

## ต้นม่อนเตล่า ไม้ประดับดอกหอมที่ปลูกง่าย โตไว ให้ดอกดกตลอดปี ต้นม่อนเตล่า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Brunfelsia pauciflora) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ลักษณะเด่นของต้นม่อนเตล่าคือ มีดอกดกตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอมแรง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ดอกมีสีม่วงอ่อน กลีบดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายกลีบดอกบานออกเล็กน้อย ต้นม่อนเตล่าเป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ชอบแดดจัดหรือแดดรำไร สา ...

ต้นม่อนเตล่าคืออะไร ต้นม่อนเตล่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้นมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นซี่ฟัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลแห้งแตกได้ มีเมล็ดจำนวนมาก ต้นม่อนเตล่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morinda citrifolia L. อยู่ในวงศ์ Rubiaceae เป็นพืชที่พบ ...

## ต้นม่อนเตล่าคืออะไร ต้นม่อนเตล่า (Monstera deliciosa) เป็นไม้เลื้อยเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นที่รู้จักจากใบขนาดใหญ่ที่มีรูและแฉกที่เป็นเอกลักษณ์ ใบเหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่ได้ถึง 2 ฟุตและมีรูปร่างที่แปลกตา ซึ่งทำให้ต้นม่อนเตล่าเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ## ประโยชน์ของต้นม่อนเตล่า ต้นม่อนเตล่าไม่เพียงแต่เป็นไม้ประดับที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มาก ...

0