ต้น ส เต อ ร่า

ต้นสเตอรา ต้นสเตอรา หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆ เช่น ต้นเสลดพังพอน ต้นเสลดหมา ต้นเสลดหมู เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ลักษณะเด่นของต้นสเตอราคือมีใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าลึก มีดอกสีขาวขนาดเล็กออกเป็นช่อที่ปลายยอด ลำต้นและใบมีขนปกคลุม ต้นสเตอราเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาที่หลากหลาย โดยใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ใบและรากของต้นสเตอราสามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ โดยมีสรรพคุณดังต่อไปนี ...

ต้น ส เต อ ร่า ต้น ส เต อ ร่า (Sterculia foetida) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ในวงศ์ Sterculiaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ต้น ส เต อ ร่า มีลักษณะเด่นที่ใบรูปหัวใจขนาดใหญ่และดอกสีแดงสดใส ต้น ส เต อ ร่า เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม ต้น ส เต อ ร่า นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีใบที่สวยงามและดอกที่สะดุ ...

## ต้นสเตอราคืออะไร ต้นสเตอรา (Sterculia foetida) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ในวงศ์ Sterculiaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ต้นสเตอราเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องใบรูปพัดขนาดใหญ่และดอกสีเหลืองอมส้มที่สวยงาม ### ลักษณะของต้นสเตอรา * **ใบ:** ใบของต้นสเตอราเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปพัด มี 5-7 แฉก ขอบใบหยักเว้าลึก เส้นใบเป็นร่างแห ใบมีขนาดใหญ่ กว้างได้ถึง 30 เซนติเมตร * **ดอก:** ...

ต้นสเตอราคืออะไร ต้นสเตอราเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและใต้ ลักษณะเด่นของต้นสเตอราคือใบที่มีขนาดใหญ่และมีรูปร่างแปลกตา ใบของต้นสเตอราเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปร่างคล้ายรูปหัวใจหรือรูปไข่กลับ มีขนาดใหญ่ได้ถึง 30 เซนติเมตร ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิวใบด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อน ดอกของต้นสเตอราเป็นดอกช่อ ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ แต ...

ต้น ส เต อ ร่า ต้น ส เต อ ร่า (Sterculia foetida) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในวงศ์ Malvaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ต้นสเตอราเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ใช้สอย สรรพคุณของต้น ส เต อ ร่า ต้นสเตอราเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลาย โดยส่วนต่างๆ ของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ - **ใบ:** ใบสเตอราสามารถใช้รัก ...

0