พญาไร้ใบ

ตำนานพญาไร้ใบ ในตำนานเล่าขานว่า พญาไร้ใบเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการรวมตัวของวิญญาณบรรพบุรุษผู้กล้าหาญที่เสียชีวิตในสงคราม ต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะพิเศษคือไม่มีใบ แต่มีกิ่งก้านสาขาที่แผ่กว้างและแข็งแรงราวกับแขนของนักรบ ชาวบ้านเชื่อว่าพญาไร้ใบเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านจากอันตรายและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ และยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเสียสละอีกด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับพญาไร้ใบ มีหลายความเช ...

พญาไร้ใบ: ต้นไม้มหัศจรรย์แห่งป่าใหญ่\n\nพญาไร้ใบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisoptera costata) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในวงศ์ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย\n\nต้นพญาไร้ใบเป็นต้นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านสาขาแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมหนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ ...

0