พลูฉีกมอนสเตอร่า

พลูฉีกมอนสเตอร่า พลูฉีกมอนสเตอร่า (Monstera deliciosa) เป็นไม้ประดับใบยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยใบขนาดใหญ่ที่มีรอยฉีกเป็นแฉกสวยงาม จัดอยู่ในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ลักษณะทั่วไป พลูฉีกมอนสเตอร่าเป็นไม้เลื้อยที่มีลำต้นอวบน้ำสีเขียว ใบมีขนาดใหญ่และเป็นรูปหัวใจ มีรอยฉีกเป็นแฉกตั้งแต่ 5-11 แฉก ใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเมื่อโตเ ...

พลูฉีกมอนสเตอร่า ต้นไม้ฟอกอากาศยอดนิยม พลูฉีกมอนสเตอร่า (Monstera deliciosa) เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงใบที่แปลกตาและสวยงาม จึงนิยมนำมาปลูกประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ พลูฉีกมอนสเตอร่ายังเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีที่ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้อีกด้วย ลักษณะของพลูฉีกมอนสเตอร่า พลูฉีกมอนสเตอร่าเป็นไม้เลื้อยที่มีลำต้นอวบน้ำ ใบมีขนาดใหญ่เป็นรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึกเ ...

0