มอนสเตอร่า ใบ ไหม้ เกิด จาก

มอนสเตอร่า ใบ ไหม้ เกิด จาก อะไร?\n\nมอนสเตอร่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงใบที่แปลกตาและสวยงาม แต่ก็มีปัญหาที่พบบ่อยคือใบไหม้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้\n\n\nแสงแดดจัดเกินไป มอนสเตอร่าชอบแสงแดดรำไร หากได้รับแสงแดดจัดเกินไป ใบจะไหม้ได้\nน้ำมากเกินไป มอนสเตอร่าไม่ชอบน้ำมากเกินไป รดน้ำเมื่อดินแห้งเท่านั้น\nปุ๋ยมากเกินไป การใส่ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ใบไหม้ได้\nอากาศแห้ง ...

0