ราคาผลไม้ตลาดไท 27 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 12.00 13.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง 27 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 9.00 9.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 9.00 กก ขนุนเพชรดํารง 14.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 14.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 160.00 160.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 150.00 150.00 กก น้อยหน่าหนัง 65.00 65.00 กก น้อยหน่าเนื้อ 65.00 65.00 กก น้อยหน่าเพชรปากช่อง 65.00 65.00 กก ฝรั่งกิมจู 13.00 13.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 10.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก พุทราสงวนทอง 36.00 36.00 กก พุทราสามรส 36.00 36.00 กก มะกอกฝรั่ง 22.00 22.00 กก มะขามหวานประกายทอง 70.00 70.00 กก มะขามหวานสีชมพู 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีทอง 70.00 70.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 12.00 12.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ 22.00 22.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ยำ) 15.00 15.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก 28.00 28.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ 15.00 15.00 กก มะม่วงฟ้าลั่น 10.00 10.00 กก มะม่วงฟ้าลั่นสามพราน 12.00 12.00 กก มะม่วงมหาชนก 13.00 13.00 กก มะม่วงมันขุนศรี 22.00 22.00 กก มะม่วงมันเดือนเก้า 15.00 15.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 15.00 15.00 กก มะม่วงอกร่อง สุก 22.00 22.00 กก มะม่วงเขียวเสวย 23.00 23.00 กก มะม่วงแก้ว 14.00 14.00 กก มะม่วงแก้วขมิ้น 12.00 12.00 กก มะม่วงแรด 22.00 22.00 กก มะม่วงโชคอนันต์ 15.00 15.00 กก มะม่วงโชคอนันต์สุก 10.00 10.00 กก มะละกอฮอลแลนด์ 18.00 18.00 กก มะไฟไข่เต่า 18.00 18.00 กก มังคุดผิวมัน 28.00 28.00 กก มังคุดผิวลาย 30.00 30.00 กก ลองกอง 38.00 38.00 กก ละมุดมาเลย์ 26.00 26.00 กก ละมุดหวานสุก 24.00 24.00 กก ลำไยอีดอ 35.00 35.00 กก ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 45.00 45.00 กก ลูกไหนไทย 40.00 40.00 กก สละสุมาลี 35.00 35.00 กก สับปะรดภูแล 40.00 40.00 กก สับปะรดห้วยมุ่น 18.00 18.00 กก ส้มสายน้ำผึ้ง 32.00 32.00 กก ส้มเขียวหวาน 22.00 22.00 กก ส้มเช้ง 15.00 15.00 กก ส้มโชกุน 30.00 30.00 กก เงาะสีทอง 30.00 30.00 กก เงาะโรงเรียน 36.00 36.00 กก เมล่อน 110.00 110.00 กก เมล่อนไทย 28.00 28.00 กก เสาวรสเหลือง 30.00 30.00 กก แก้วมังกรเนื้อแดง 60.00 60.00 กก แก้วมังกรเวียดนาม 40.00 40.00 กก แคนตาลูป 28.00 28.00 กก แคนตาลูปเนื้อส้ม 28.00 28.00 กก แตงโมกินรี 14.00 14.00 กก แตงโมจินตหรา 14.00 14.00 กก แตงโมซอนญ่า 14.00 14.00 กก แตงโมตอปิโด 14.00 14.00 กก แตงโมน้ำผึ้ง 17.00 17.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1500.00 1500.00 กล่อง ชมพู่ยักษ์ใต้หวัน 30.00 30.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 500.00 500.00 กล่อง พลับ นิวซีแลนด์ 1650.00 1650.00 กล่อง พลับ เกาหลี 950.00 950.00 กล่อง ลูกแพร 1550.00 1550.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 620.00 620.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 620.00 620.00 กล่อง ส้มจีน 260.00 260.00 กล่อง ส้มซันควิท 750.00 750.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 750.00 750.00 กล่อง องุ่นออสเตเลีย 580.00 580.00 กล่อง องุ่นเขียว 1400.00 1400.00 กล่อง องุ่นเขียวไทย 55.00 55.00 กล่อง อะโวคาโด นิวซีแลนด์ 1400.00 1400.00 กล่อง อินทผาลัม 480.00 480.00 กล่อง เชอรี อเมริกา 3750.00 3750.00 กล่อง แตงธิเบต 550.00 550.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1200.00 1200.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิ จีน 1250.00 1250.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตัน 1600.00 1600.00 กล่อง แอปเปิ้ลเขียว 1550.00 1550.00 กล่อง แอปเปิ้ลเอ็นวี่ 1700.00 1700.00 กล่อง แอปเปิ้ลแจ็ส 1450.00 1450.00 กล่อง แอปเปิ้ลโรส 1150.00 1150.00 กล่อง มะไฟเหรียญทอง 30.00 30.00 พวง มะพร้าวน้ำหอม 55.00 55.00 ลูก สับปะรดปัตตาเวีย 25.00 25.00 ลูก สับปะรดศรีราชา 18.00 18.00 ลูก ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทองดี 20.00 20.00 ลูก ส้มโอทับทิมสยาม 100.00 100.00 ลูก กล้วยน้ำว้าขาวนวล 12.00 12.00 หวี กล้วยเล็บมือนาง 15.00 15.00 หวี กล้วยไข่กำแพงเพชร 20.00 20.00 หวี กล้วยไข่จันทบุรี 20.00 20.00 หวี กล้วยหอมทอง 400.00 400.00 เข่ง

ราคาผลไม้ตลาดไท 26 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 30.00 30.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 12.00 13.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง 26 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 65.00 65.00 กก กระท้อนอีล่า 35.00 35.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 9.00 9.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 9.00 กก ขนุนเพชรดํารง 14.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 14.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 10.00 10.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 150.00 150.00 กก น้อยหน่าหนัง 65.00 65.00 กก น้อยหน่าเนื้อ 65.00 65.00 กก น้อยหน่าเพชรปากช่อง 65.00 65.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 10.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 10.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก พุทราสามรส 36.00 36.00 กก มะกอกฝรั่ง 22.00 22.00 กก มะขามหวานประกายทอง 70.00 70.00 กก มะขามหวานสีชมพู 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีทอง 70.00 70.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 11.00 11.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ 18.00 18.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ยำ) 18.00 18.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก 25.00 25.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ 15.00 15.00 กก มะม่วงฟ้าลั่น 12.00 12.00 กก มะม่วงฟ้าลั่นสามพราน 15.00 15.00 กก มะม่วงมหาชนก 10.00 10.00 กก มะม่วงมันขุนศรี 22.00 22.00 กก มะม่วงมันเดือนเก้า 15.00 15.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 22.00 22.00 กก มะม่วงอกร่อง สุก 27.00 27.00 กก มะม่วงเขียวเสวย 22.00 22.00 กก มะม่วงแก้ว 16.00 16.00 กก มะม่วงแก้วขมิ้น 12.00 12.00 กก มะม่วงแรด 25.00 25.00 กก มะม่วงโชคอนันต์ 22.00 22.00 กก มะม่วงโชคอนันต์สุก 16.00 16.00 กก มะละกอฮอลแลนด์ 18.00 18.00 กก มะไฟไข่เต่า 22.00 22.00 กก มังคุดผิวมัน 38.00 38.00 กก มังคุดผิวลาย 30.00 30.00 กก ลองกอง 65.00 65.00 กก ละมุดมาเลย์ 30.00 30.00 กก ละมุดหวานสุก 24.00 24.00 กก ลำไยอีดอ 40.00 40.00 กก ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 50.00 50.00 กก ลูกไหนไทย 40.00 40.00 กก สละสุมาลี 35.00 35.00 กก สับปะรดภูแล 40.00 40.00 กก ส้มสายน้ำผึ้ง 32.00 32.00 กก ส้มเขียวหวาน 22.00 22.00 กก ส้มเช้ง 15.00 15.00 กก ส้มโชกุน 35.00 35.00 กก เงาะสีทอง 29.00 29.00 กก เงาะโรงเรียน 36.00 36.00 กก เมล่อน 110.00 110.00 กก เมล่อนไทย 28.00 28.00 กก เสาวรสเหลือง 30.00 30.00 กก แก้วมังกรเนื้อแดง 60.00 60.00 กก แก้วมังกรเวียดนาม 50.00 50.00 กก แคนตาลูป 25.00 25.00 กก แคนตาลูปเนื้อส้ม 25.00 25.00 กก แตงโมกินรี 14.00 14.00 กก แตงโมจินตหรา 14.00 14.00 กก แตงโมซอนญ่า 14.00 14.00 กก แตงโมตอปิโด 14.00 14.00 กก แตงโมน้ำผึ้ง 17.00 17.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1500.00 1500.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 500.00 500.00 กล่อง พลับ นิวซีแลนด์ 1650.00 1650.00 กล่อง พลับ เกาหลี 950.00 950.00 กล่อง ลูกแพร 1550.00 1550.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี เกาหลี 1100.00 1100.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 650.00 650.00 กล่อง ส้มจีน 260.00 260.00 กล่อง ส้มซันควิท 750.00 750.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 420.00 420.00 กล่อง องุ่นออสเตเลีย 1300.00 1300.00 กล่อง องุ่นเขียว 1400.00 1400.00 กล่อง องุ่นเขียวไทย 55.00 55.00 กล่อง อะโวคาโด นิวซีแลนด์ 1400.00 1400.00 กล่อง เชอรี อเมริกา 3750.00 3750.00 กล่อง แตงธิเบต 550.00 550.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1100.00 1100.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิ จีน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตัน 1500.00 1500.00 กล่อง แอปเปิ้ลเขียว 1400.00 1400.00 กล่อง แอปเปิ้ลเอ็นวี่ 1400.00 1400.00 กล่อง แอปเปิ้ลแจ็ส 1450.00 1450.00 กล่อง แอปเปิ้ลโรส 1150.00 1150.00 กล่อง มะไฟเหรียญทอง 30.00 30.00 พวง มะพร้าวน้ำหอม 50.00 50.00 ลูก สับปะรดปัตตาเวีย 30.00 30.00 ลูก สับปะรดศรีราชา 18.00 18.00 ลูก ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทองดี 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทับทิมสยาม 150.00 150.00 ลูก กล้วยน้ำว้าขาวนวล 10.00 10.00 หวี กล้วยเล็บมือนาง 20.00 20.00 หวี กล้วยหอมทอง 450.00 450.00 เข่ง

ราคาผลไม้ตลาดไท 25 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนมาเลย์ เบอร์เล็ก 10.00 10.00   ทับทิม-ตูนีเซีย(ตูนีเซีย) กล่อง-(10 – 12 กก.) 550.00 630.00   ทับทิมมรกต 4 A – 5 A 390.00 530.00   ทุเรียนก้านยาว – เบอร์กลาง 130.00 130.00   ทุเรียนชะนี – เบอร์เล็ก 90.00 100.00   น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดเล็ก 38.00 40.00   พลับ จีน เบอร์ XL 280.00 330.00   พลับ เกาหลี M 370.00 440.00   พลับแห้ง เกาหลี 650.00 750.00   มะขามเปียกมีเม็ด 45.00 50.00   มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   ลองกอง ...

ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง 25 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 20.00 20.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 8.00 8.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรดํารง 12.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 12.00 12.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 20.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 150.00 150.00 กก น้อยหน่าหนัง 70.00 70.00 กก น้อยหน่าเนื้อ 70.00 70.00 กก น้อยหน่าเพชรปากช่อง 75.00 75.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 10.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 10.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก พุทราสามรส 34.00 34.00 กก มะกอกฝรั่ง 22.00 22.00 กก มะขามหวานประกายทอง 70.00 70.00 กก มะขามหวานสีชมพู 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีทอง 70.00 70.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 10.00 10.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ 22.00 22.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ยำ) 15.00 15.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก 27.00 27.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ 13.00 13.00 กก มะม่วงฟ้าลั่น 12.00 12.00 กก มะม่วงฟ้าลั่นสามพราน 15.00 15.00 กก มะม่วงมหาชนก 10.00 10.00 กก มะม่วงมันขุนศรี 25.00 25.00 กก มะม่วงมันเดือนเก้า 15.00 15.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 18.00 18.00 กก มะม่วงอกร่อง สุก 24.00 24.00 กก มะม่วงเขียวเสวย 20.00 20.00 กก มะม่วงแก้ว 15.00 15.00 กก มะม่วงแก้วขมิ้น 10.00 10.00 กก มะม่วงแรด 20.00 20.00 กก มะม่วงโชคอนันต์ 22.00 22.00 กก มะม่วงโชคอนันต์สุก 16.00 16.00 กก มะละกอฮอลแลนด์ 18.00 18.00 กก มะไฟไข่เต่า 20.00 20.00 กก มังคุดผิวมัน 40.00 40.00 กก มังคุดผิวลาย 35.00 35.00 กก ลองกอง 65.00 65.00 กก ละมุดมาเลย์ 30.00 30.00 กก ละมุดหวานสุก 24.00 24.00 กก ลำไยอีดอ 50.00 50.00 กก ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 70.00 70.00 กก ลิ้นจี่ฮงฮวย 40.00 40.00 กก ลูกไหนไทย 40.00 40.00 กก สละสุมาลี 40.00 40.00 กก สับปะรดภูแล 40.00 40.00 กก ส้มสายน้ำผึ้ง 30.00 30.00 กก ส้มเขียวหวาน 22.00 22.00 กก ส้มเช้ง 15.00 15.00 กก ส้มโชกุน 35.00 35.00 กก เงาะสีทอง 28.00 28.00 กก เงาะโรงเรียน 36.00 36.00 กก เมล่อน 110.00 110.00 กก เมล่อนไทย 30.00 30.00 กก เสาวรสเหลือง 25.00 25.00 กก แก้วมังกรเนื้อแดง 60.00 60.00 กก แก้วมังกรเวียดนาม 45.00 45.00 กก แคนตาลูป 25.00 25.00 กก แคนตาลูปเนื้อส้ม 25.00 25.00 กก แตงโมกินรี 14.00 14.00 กก แตงโมจินตหรา 14.00 14.00 กก แตงโมซอนญ่า 14.00 14.00 กก แตงโมตอปิโด 14.00 14.00 กก แตงโมน้ำผึ้ง 17.00 17.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1500.00 1500.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 500.00 500.00 กล่อง พลับ นิวซีแลนด์ 1650.00 1650.00 กล่อง พลับ เกาหลี 950.00 950.00 กล่อง ลูกแพร 1550.00 1550.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี เกาหลี 1100.00 1100.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 650.00 650.00 กล่อง ส้มจีน 260.00 260.00 กล่อง ส้มซันควิท 750.00 750.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 420.00 420.00 กล่อง องุ่นออสเตเลีย 1300.00 1300.00 กล่อง องุ่นเขียว 1400.00 1400.00 กล่อง องุ่นเขียวไทย 60.00 60.00 กล่อง อะโวคาโด นิวซีแลนด์ 1400.00 1400.00 กล่อง เชอรี อเมริกา 3750.00 3750.00 กล่อง แตงธิเบต 550.00 550.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1100.00 1100.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิ จีน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตัน 1500.00 1500.00 กล่อง แอปเปิ้ลเขียว 1400.00 1400.00 กล่อง แอปเปิ้ลเอ็นวี่ 1400.00 1400.00 กล่อง แอปเปิ้ลแจ็ส 1450.00 1450.00 กล่อง แอปเปิ้ลโรส 1150.00 1150.00 กล่อง มะไฟเหรียญทอง 25.00 25.00 พวง มะพร้าวน้ำหอม 52.00 52.00 ลูก สับปะรดปัตตาเวีย 30.00 30.00 ลูก สับปะรดศรีราชา 18.00 18.00 ลูก ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทองดี 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทับทิมสยาม 150.00 150.00 ลูก กล้วยน้ำว้าขาวนวล 12.00 12.00 หวี กล้วยเล็บมือนาง 10.00 10.00 หวี กล้วยไข่กำแพงเพชร 20.00 20.00 หวี กล้วยไข่จันทบุรี 20.00 20.00 หวี กล้วยหอมทอง 450.00 450.00 เข่ง

ราคาผลไม้ตลาดไท 24 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 23.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 15.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 45.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 18.00 18.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 5.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง 24 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 8.00 8.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรดํารง 12.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 12.00 12.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 120.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 150.00 150.00 กก น้อยหน่าหนัง 70.00 70.00 กก น้อยหน่าเนื้อ 70.00 70.00 กก น้อยหน่าเพชรปากช่อง 75.00 75.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 10.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 10.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก มะกอกฝรั่ง 22.00 22.00 กก มะขามหวานประกายทอง 70.00 70.00 กก มะขามหวานสีชมพู 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีทอง 70.00 70.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 10.00 10.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ 17.00 17.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ยำ) 15.00 15.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก 25.00 25.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ 14.00 14.00 กก มะม่วงฟ้าลั่น 10.00 10.00 กก มะม่วงฟ้าลั่นสามพราน 13.00 13.00 กก มะม่วงมหาชนก 12.00 12.00 กก มะม่วงมันขุนศรี 20.00 20.00 กก มะม่วงมันเดือนเก้า 15.00 15.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 18.00 18.00 กก มะม่วงอกร่อง สุก 25.00 25.00 กก มะม่วงเขียวเสวย 20.00 20.00 กก มะม่วงแก้ว 13.00 13.00 กก มะม่วงแก้วขมิ้น 10.00 10.00 กก มะม่วงแรด 20.00 20.00 กก มะม่วงโชคอนันต์ 20.00 20.00 กก มะม่วงโชคอนันต์สุก 13.00 13.00 กก มะละกอฮอลแลนด์ 20.00 20.00 กก มังคุดผิวมัน 40.00 40.00 กก มังคุดผิวลาย 35.00 35.00 กก ลองกอง 65.00 65.00 กก ละมุดมาเลย์ 30.00 30.00 กก ละมุดหวานสุก 20.00 20.00 กก ลำไยอีดอ 40.00 40.00 กก ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 100.00 100.00 กก ลูกไหนไทย 40.00 40.00 กก สละสุมาลี 40.00 40.00 กก สับปะรดภูแล 40.00 40.00 กก ส้มสายน้ำผึ้ง 30.00 30.00 กก ส้มเขียวหวาน 22.00 22.00 กก ส้มเช้ง 15.00 15.00 กก ส้มโชกุน 35.00 35.00 กก เงาะสีทอง 28.00 28.00 กก เงาะโรงเรียน 37.00 37.00 กก เมล่อน 110.00 110.00 กก เมล่อนไทย 40.00 40.00 กก เสาวรสเหลือง 30.00 30.00 กก แก้วมังกรเนื้อแดง 50.00 50.00 กก แก้วมังกรเวียดนาม 45.00 45.00 กก แคนตาลูป 25.00 25.00 กก แคนตาลูปเนื้อส้ม 25.00 25.00 กก แตงโมกินรี 14.00 14.00 กก แตงโมจินตหรา 14.00 14.00 กก แตงโมซอนญ่า 14.00 14.00 กก แตงโมตอปิโด 14.00 14.00 กก แตงโมน้ำผึ้ง 17.00 17.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1500.00 1500.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 500.00 500.00 กล่อง พลับ นิวซีแลนด์ 1650.00 1650.00 กล่อง ลูกแพร 1550.00 1550.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1600.00 1600.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี เกาหลี 1100.00 1100.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 580.00 580.00 กล่อง ส้มจีน 260.00 260.00 กล่อง ส้มซันควิท 750.00 750.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 730.00 730.00 กล่อง องุ่นเขียว 1300.00 1300.00 กล่อง องุ่นเขียวไทย 60.00 60.00 กล่อง อะโวคาโด นิวซีแลนด์ 1400.00 1400.00 กล่อง อินทผาลัม 620.00 620.00 กล่อง แตงธิเบต 550.00 550.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1200.00 1200.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิ จีน 1350.00 1350.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตัน 1600.00 1600.00 กล่อง แอปเปิ้ลเขียว 1550.00 1550.00 กล่อง แอปเปิ้ลเอ็นวี่ 1700.00 1700.00 กล่อง แอปเปิ้ลแจ็ส 1450.00 1450.00 กล่อง มะไฟเหรียญทอง 25.00 25.00 พวง มะพร้าวน้ำหอม 52.00 52.00 ลูก สับปะรดปัตตาเวีย 35.00 35.00 ลูก สับปะรดศรีราชา 18.00 18.00 ลูก ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 30.00 30.00 ลูก ส้มโอทองดี 30.00 30.00 ลูก ส้มโอทับทิมสยาม 100.00 100.00 ลูก กล้วยน้ำว้าขาวนวล 20.00 20.00 หวี กล้วยเล็บมือนาง 15.00 15.00 หวี กล้วยไข่กำแพงเพชร 20.00 20.00 หวี กล้วยไข่จันทบุรี 20.00 20.00 หวี กล้วยหอมทอง 450.00 450.00 เข่ง

ราคาผลไม้ตลาดไท 23 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 23.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 15.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 45.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 18.00 18.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 5.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

ราคาผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง 23 พฤษภาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 50.00 50.00 กก กระท้อนอีล่า 24.00 24.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรดํารง 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 15.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 35.00 กก ทุเรียนกระดุม 130.00 130.00 กก ทุเรียนก้านยาว 200.00 200.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 150.00 150.00 กก ทุเรียนพวงมณี 90.00 90.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 150.00 150.00 กก น้อยหน่าหนัง 75.00 75.00 กก น้อยหน่าเนื้อ 75.00 75.00 กก น้อยหน่าเพชรปากช่อง 85.00 85.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 10.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 12.00 12.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก พุทราสามรส 30.00 30.00 กก มะกอกฝรั่ง 22.00 22.00 กก มะขามหวานประกายทอง 70.00 70.00 กก มะขามหวานสีชมพู 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีทอง 70.00 70.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 10.00 10.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ 18.00 18.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ ดิบ (ยำ) 15.00 15.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก 25.00 25.00 กก มะม่วงน้ำดอกไม้แก่ 20.00 20.00 กก มะม่วงฟ้าลั่น 10.00 10.00 กก มะม่วงฟ้าลั่นสามพราน 15.00 15.00 กก มะม่วงมหาชนก 12.00 12.00 กก มะม่วงมันขุนศรี 20.00 20.00 กก มะม่วงมันเดือนเก้า 12.00 12.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 20.00 20.00 กก มะม่วงอกร่อง สุก 27.00 27.00 กก มะม่วงเขียวเสวย 18.00 18.00 กก มะม่วงแก้ว 15.00 15.00 กก มะม่วงแก้วขมิ้น 10.00 10.00 กก มะม่วงแรด 15.00 15.00 กก มะม่วงโชคอนันต์ 20.00 20.00 กก มะม่วงโชคอนันต์สุก 13.00 13.00 กก มะละกอฮอลแลนด์ 20.00 20.00 กก มะเฟือง 40.00 40.00 กก มะไฟไข่เต่า 25.00 25.00 กก มังคุดผิวมัน 35.00 35.00 กก มังคุดผิวลาย 28.00 28.00 กก ลองกอง 55.00 55.00 กก ละมุดมาเลย์ 28.00 28.00 กก ละมุดหวานสุก 20.00 20.00 กก ลำไยอีดอ 35.00 35.00 กก ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 80.00 80.00 กก ลูกไหนไทย 45.00 45.00 กก สละสุมาลี 35.00 35.00 กก สับปะรดภูแล 40.00 40.00 กก ส้มสายน้ำผึ้ง 32.00 32.00 กก ส้มเขียวหวาน 22.00 22.00 กก ส้มเช้ง 15.00 15.00 กก ส้มโชกุน 30.00 30.00 กก เงาะสีทอง 28.00 28.00 กก เงาะโรงเรียน 38.00 38.00 กก เมล่อน 110.00 110.00 กก เมล่อนไทย 30.00 30.00 กก เสาวรสเหลือง 30.00 30.00 กก แก้วมังกรเนื้อแดง 60.00 60.00 กก แก้วมังกรเวียดนาม 40.00 40.00 กก แคนตาลูป 25.00 25.00 กก แคนตาลูปเนื้อส้ม 25.00 25.00 กก แตงโมกินรี 14.00 14.00 กก แตงโมจินตหรา 14.00 14.00 กก แตงโมซอนญ่า 14.00 14.00 กก แตงโมตอปิโด 14.00 14.00 กก แตงโมน้ำผึ้ง 17.00 17.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1500.00 1500.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 500.00 500.00 กล่อง พลับ นิวซีแลนด์ 1650.00 1650.00 กล่อง ลูกแพร 1550.00 1550.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1600.00 1600.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี เกาหลี 1100.00 1100.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 580.00 580.00 กล่อง ส้มจีน 260.00 260.00 กล่อง ส้มซันควิท 750.00 750.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 730.00 730.00 กล่อง องุ่นออสเตเลีย 1300.00 1300.00 กล่อง องุ่นเขียว 1700.00 1700.00 กล่อง องุ่นเขียวไทย 65.00 65.00 กล่อง อะโวคาโด นิวซีแลนด์ 1400.00 1400.00 กล่อง อินทผาลัม 620.00 620.00 กล่อง เชอรี อเมริกา 4400.00 4400.00 กล่อง แตงธิเบต 550.00 550.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1200.00 1200.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิ จีน 1350.00 1350.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตัน 1600.00 1600.00 กล่อง แอปเปิ้ลเขียว 1550.00 1550.00 กล่อง แอปเปิ้ลเอ็นวี่ 1700.00 1700.00 กล่อง แอปเปิ้ลแจ็ส 1450.00 1450.00 กล่อง มะไฟเหรียญทอง 25.00 25.00 พวง มะพร้าวน้ำหอม 54.00 54.00 ลูก สับปะรดปัตตาเวีย 30.00 30.00 ลูก สับปะรดศรีราชา 18.00 18.00 ลูก ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 40.00 40.00 ลูก ส้มโอทองดี 20.00 20.00 ลูก ส้มโอทับทิมสยาม 80.00 80.00 ลูก กล้วยน้ำว้าขาวนวล 20.00 20.00 หวี กล้วยเล็บมือนาง 10.00 10.00 หวี กล้วยไข่กำแพงเพชร 30.00 30.00 หวี กล้วยไข่จันทบุรี 20.00 20.00 หวี กล้วยหอมทอง 450.00 450.00 เข่ง