ราคาผลไม้ตลาดไท 17 มกราคม 2566
>
ราคาผลไม้ตลาดไท 17 มกราคม 2566
สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 13.00 15.00  
กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00  
กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00  
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00  
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00  
กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00  
กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1250.00  
ขนุนทองประเสริฐ 8.00 13.00  
ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 18.00 20.00  
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00  
ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 23.00 23.00  
ขนุนมาเลย์ 13.00 16.00  
ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 15.00  
ขนุนมาเลย์ เบอร์เล็ก 10.00 12.00  
ขนุนเพชรราชา 20.00 25.00  
ขนุนเพชรราชา เบอร์กลาง 26.00 26.00  
ขนุนเพชรราชา เบอร์เล็ก 24.00 24.00  
ขนุนเพชรราชา เบอร์ใหญ่ 28.00 28.00  
ชมพู่ทูลเกล้า – เบอร์กลาง 30.00 35.00  
ชมพู่เขียวอําพัน – เบอร์เล็ก 15.00 20.00  
ชมพู่เขียวอําพัน – เบอร์ใหญ่ 25.00 30.00  
ชมพู่เพชรสามพราน – เบอร์กลาง 17.00 20.00  
ชมพู่เพชรสามพราน – เบอร์เล็ก 15.00 22.00  
ทับทิม-ตูนีเซีย(จีน) กล่อง-(10 – 12 กก.) 450.00 550.00  
ทับทิม-ตูนีเซีย(ตูนีเซีย) กล่อง-(10 – 12 กก.) 450.00 550.00  
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 13 – 15 กก. 490.00 690.00  
ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก. 380.00 410.00  
ทับทิมมรกต 4 A – 5 A 390.00 530.00  
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 – 15 กก. 470.00 560.00  
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก 370.00 670.00  
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 8A – กล่อง 13 กก 570.00 670.00  
ทับทิมเนื้อชมพู จีน 9A – กล่อง 13 กก. 500.00 650.00  
ทับทิมเนื้อแดง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 10 -15 กก. 490.00 690.00  
ทับทิมเนื้อแดง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 12 – 14 ก 430.00 570.00  
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง10 ลูก 700.00 900.00  
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง12 ลูก 670.00 1250.00  
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง14 – 15 ลูก (8 กก.) 330.00 400.00  
ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง20 ลูก (10 กก.) 650.00 960.00  
ทุเรียนกระดุม – เบอร์กลาง 100.00 100.00  
ทุเรียนกระดุม – เบอร์ใหญ่ 110.00 110.00  
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์กลาง 100.00 110.00  
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์เล็ก 140.00 140.00  
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์ใหญ่ 180.00 180.00  
ทุเรียนชะนี – เบอร์กลาง 80.00 90.00  
ทุเรียนชะนี – เบอร์ใหญ่ 80.00 90.00  
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง 130.00 140.00  
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก 120.00 120.00  
ทุเรียนหมอนทอง ขนาดใหญ่ 130.00 130.00  
น้อยหน่า – เบอร์กลาง 30.00 30.00  
น้อยหน่า – เบอร์เล็ก 17.00 20.00  
น้อยหน่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00  
น้อยหน่า ขนาดเล็ก 20.00 30.00  
น้อยหน่า ขนาดใหญ่ 40.00 50.00  
น้อยหน่า เบอร์กลาง 30.00 40.00  
น้อยหน่า เบอร์เล็ก 25.00 28.00  
น้อยหน่า เบอร์ใหญ่ 45.00 50.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์กลาง 60.00 60.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์เล็ก 40.00 40.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์ใหญ่ 90.00 90.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดกลาง 40.00 40.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดเล็ก 25.00 30.00  
ฝรั่งแป้นสีทอง – เบอร์เล็ก 15.00 18.00  
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์กลาง 20.00 25.00  
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์เล็ก 15.00 18.00  
พลับ จีน กล่อง 10 กก 530.00 850.00  
พลับ จีน กล่อง 14 กก. 590.00 750.00  
พลับ จีน กล่อง 17 กก. 450.00 650.00  
พลับ จีน เบอร์ L 360.00 380.00  
พลับ จีน เบอร์ XL 450.00 750.00  
พลับ จีน เบอร์ XXL 480.00 650.00  
พลับ ญี่ปุ่น เบอร์ 2L 260.00 260.00  
พลับ นิวชีแลนด์ กล่อง 12 ลูก 1000.00 1650.00  
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 14 ลูก 950.00 1650.00  
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 16 ลูก 950.00 1700.00  
พลับ นิวซีแลนด์ กล่อง 18 ลูก 1100.00 1300.00  
พลับ เกาหลี 2 L 630.00 630.00  
พลับ เกาหลี L 430.00 650.00  
พลับ เกาหลี M 410.00 570.00  
พลับแห้ง เกาหลี 750.00 1050.00  
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์เล็ก 15.00 18.00  
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์ใหญ่ 30.00 32.00  
พุทราสามรส – เบอร์ใหญ่ 20.00 20.00  
มะกอกน้ำ (คละ) 7.00 8.00  
มะกอกฝรั่ง – เบอร์เล็ก 7.00 10.00  
มะกอกฝรั่ง – เบอร์ใหญ่ 20.00 26.00  
มะขามหวานขันตรี 50.00 55.00  
มะขามหวานประกายทอง 55.00 90.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ A 85.00 90.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ B 70.00 80.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ C 50.00 55.00  
มะขามหวานสีชมพู 55.00 90.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ A 80.00 85.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ B 65.00 70.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ C 45.00 55.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ A 100.00 100.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ B 75.00 85.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ C 55.00 55.00  
มะขามหวานสีทอง เบอร์ C 60.00 70.00  
มะขามหวานอินทผาลัม – เบอร์ B 100.00 100.00  
มะขามเทศสีชมพู ขนาดเล็ก 30.00 30.00  
มะขามเทศสีชมพู ขนาดใหญ่ 55.00 80.00  
มะขามเปียกมีเม็ด 26.00 40.00  
มะปรางหวาน – เบอร์กลาง 80.00 80.00  
มะปรางหวาน – เบอร์ใหญ่ 85.00 90.00  
มะปรางไข่ – เบอร์เล็ก 70.00 90.00  
มะพร้าวเผา 5.00 20.00  
มะพร้าวเผา ขนาดกลาง 17.00 18.00  
มะม่วงจินหวง 10.00 10.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์เล็ก 13.00 13.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์กลาง 35.00 40.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์ใหญ่ 95.00 95.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์กลาง 10.00 12.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์เล็ก 7.00 10.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์ใหญ่ 13.00 16.00  
มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์กลาง 15.00 20.00  
มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์เล็ก 10.00 15.00  
มะม่วงเขียวมรกต ขนาดเล็ก 20.00 45.00  
มะม่วงเขียวเสวย ขนาดเล็ก ดิบ 38.00 40.00  
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์เล็ก 45.00 55.00  
มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์เล็ก 10.00 10.00  
มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์ใหญ่ 15.00 15.00  
มะม่วงแก้วดิบ – เบอร์กลาง 15.00 18.00  
มะม่วงโชคอนันต์ดิบ – เบอร์เล็ก 25.00 25.00  
มะยงชิด – เบอร์กลาง 120.00 120.00  
มะยงชิด – เบอร์เล็ก 90.00 90.00  
มะไฟชมพู – เบอร์กลาง 18.00 18.00  
มะไฟชมพู – เบอร์เล็ก 12.00 12.00  
มะไฟไข่เต่า – เบอร์กลาง 18.00 18.00  
มะไฟไข่เต่า – เบอร์เล็ก 15.00 15.00  
ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์กลาง 30.00 30.00  
ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์เล็ก 20.00 20.00  
ละมุดมาเลย์ – เบอร์กลาง 18.00 20.00  
ละมุดมาเลย์ – เบอร์เล็ก 13.00 13.00  
ละมุดหวานกรอบ – เบอร์กลาง 20.00 22.00  
ละมุดหวานกรอบ เบอร์กลาง 10.00 15.00  
ละมุดหวานกรอบ เบอร์ใหญ่ 20.00 23.00  
ละไม 15.00 20.00  
ลำไยกระโหลก -เบอร์เล็ก 20.00 25.00  
ลำไยอีดอ – เบอร์เล็ก 20.00 20.00  
ลำไยอีดอ เบอร์เล็ก 20.00 25.00  
ลูกพรุน จีน 65.00 135.00  
ลูกแพร์แดง จีน กล่อง 12-24 ลูก 570.00 870.00  
ลูกแพร์แดง อเมริกา กล่อง 14-24 ลูก 1400.00 1600.00  
ลูกไหนดำ อเมริกา 1480.00 1850.00  
ลูกไหนแดง อเมริกา 1650.00 2100.00  
สตรอว์เบอร์รี่ – พันธุ์ 80 150.00 260.00  
สตรอว์เบอร์รี่ – เบอร์เล็ก 90.00 90.00  
สตรอว์เบอร์รี่ – เบอร์ใหญ่ 160.00 180.00  
สตรอว์เบอร์รี่ ออสเตรเลีย – แพค 250 กรัม 160.00 280.00  
สตรอว์เบอร์รี่ อเมริกา – แพค 250 กรัม 280.00 460.00  
สละสุมาลี-ยอด 45.00 50.00  
สละเนินวงศ์ – ช่อ 40.00 40.00  
สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์กลาง 17.00 18.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์กลาง 12.00 20.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก 7.00 8.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์ใหญ่ 25.00 28.00  
สับปะรดปัตตาเวีย ขนาดกลาง 10.00 20.00  
สับปะรดภูแล(ผลสด-ปอกเปลือก) 62.00 65.00  
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดเล็ก 16.00 16.00  
สับปะรดหวาน (ศรีราชา) ขนาดใหญ่ 28.00 28.00  
สาลี่ ญี่ปุ่น – กล่อง18 -32 ลูก 1750.00 2100.00  
สาลี่ก้านยาว จีน 350.00 550.00  
สาลี่มงกุฏ จีน – กล่อง 20 – 45 ลูก 400.00 600.00  
สาลี่หยก จีน – กล่อง 16 – 32 ลูก 550.00 710.00  
สาลี่หอม 450.00 710.00  
สาลี่หิมะ จีน – กล่อง 14 – 32 ลูก 410.00 650.00  
สาลี่หิมะ ญี่ปุ่น กล่อง 16 ลูก 1100.00 1400.00  
สาลี่หิมะ เกาหลี – กล่อง 16 – 24 ลูก 650.00 950.00  
สาลี่ฮ่องเต้ จีน – คละ 400.00 550.00  
สาลี่เป็ด จีน – กล่อง 80 – 96 ลูก 405.00 500.00  
ส้มจีน – กล่อง 10 กก. 410.00 630.00  
ส้มจีน – กล่อง 8.5 กก. 430.00 580.00  
ส้มซันควิก จีน – กล่อง12 – 88 ลูก 550.00 780.00  
ส้มซันควิก ออสเตรเลีย กล่อง 64 – 72 ลูก 900.00 1300.00  
ส้มซันควิก อเมริกา – กล่อง 64 – 113 ลูก 680.00 1150.00  
ส้มเช้ง 45.00 50.00  
ส้มเช้งจีน 450.00 600.00  
ส้มเมอร์คอท – กล่อง 48 -72 ลูก 850.00 900.00  
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 4 38.00 40.00  
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 5 48.00 50.00  
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 6 58.00 60.00  
ส้มเหนือสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 7 63.00 65.00  
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 10 กก. 490.00 850.00  
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 18 กก. 950.00 1200.00  
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 48-58 ลูก 400.00 850.00  
ส้มแมนดาริน จีน – กล่อง 5 กก. 490.00 850.00  
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์กลาง 45.00 50.00  
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์เล็ก 35.00 40.00  
ส้มโอขาวพวง – เบอร์กลาง 40.00 50.00  
ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์เล็ก 20.00 25.00  
ส้มโอขาวแป้น – เบอร์เล็ก 35.00 40.00  
ส้มโอขาวแป้น – เบอร์ใหญ่ 60.00 75.00  
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์ใหญ่ 80.00 80.00  
ส้มโอทองดี – เบอร์ใหญ่ 40.00 50.00  
องุ่นดำมีเมล็ด ออสเตรเลีย 570.00 1420.00  
องุ่นเขียวมีเมล็ด นิวซีแลนด์ 1600.00 1900.00  
องุ่นเขียวมีเมล็ด ออสเตรเลีย 1200.00 1550.00  
องุ่นเขียวมีเมล็ด อเมริกา 1580.00 2700.00  
องุ่นเขียวไร้เมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. 350.00 950.00  
องุ่นเขียวไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ 1460.00 1980.00  
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อินเดีย 1000.00 1150.00  
องุ่นเขียวไร้เมล็ด อเมริกา 1400.00 2700.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน 320.00 600.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด จีน – กล่อง 6 กก. 340.00 600.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด ชิลี 950.00 1950.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด นิวซีแลนด์ 870.00 1350.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด ออสเตรเลีย 1250.00 1780.00  
องุ่นแดงมีเมล็ด เปรู 1050.00 1250.00  
องุ่นแดงไร้เมล็ด ชิลี 690.00 690.00  
องุ่นแดงไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ 1250.00 1500.00  
องุ่นแดงไร้เมล็ด อเมริกา 1700.00 2500.00  
องุ่นแดงไร้เมล็ด เปรู 450.00 980.00  
องุ่นไข่ปลานอก ไร้เมล็ด (จีน) 190.00 380.00  
องุ่นไข่ปลาเขียวไร้เมล็ด ออสเตรเลีย 1270.00 2800.00  
องุ่นไข่ปลาแดงไร้เมล็ด ออสเตรเลีย 2370.00 2630.00  
อินทผลัม อิสราเอล – กล่อง 5 กก. 3700.00 4500.00  
เงาะสีชมพู (คละ) 25.00 30.00  
เชอร์รี่ อเมริกา – กล่อง 5 – 9 กก. 900.00 4050.00  
เชอร์รี่ แคนาดา – กล่อง 5 – 9 กก. 3140.00 4200.00  
เมลอนไทย 35.00 60.00  
แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย – เบอร์เล็ก 20.00 28.00  
แคนตาลูป 15.00 30.00  
แตงโมซอนญ่า – เบอร์เล็ก 12.00 16.00  
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์ใหญ่ 15.00 16.00  
แตงโมสวีทโกลด์ – เบอร์กลาง 25.00 28.00  
แตงโมไดอาน่า – เบอร์กลาง 17.00 19.00  
แห้วจีน 80.00 100.00  
แห้วดิบ 80.00 100.00  
แห้วต้มไม่ปอกเปลือก 50.00 60.00  
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก 510.00 540.00  
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง100 -120 ลูก 990.00 1700.00  
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง125 -150 ลูก 1250.00 1750.00  
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง163 -180 ลูก 1150.00 1200.00  
แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง198 – 216 ลูก 1150.00 1280.00  
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง100 – 120 ลูก 1350.00 1850.00  
แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง125 – 150 ลูก 1250.00 1700.00  
แอปเปิ้ลทอง จีน – กล่อง 113 ลูก 570.00 780.00  
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก 1250.00 1300.00  
แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก 1000.00 1350.00  
แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา – กล่อง 100 – 125 ลูก 1230.00 1970.00  
แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น 1720.00 2100.00  
แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก 1250.00 1670.00  
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง125 ลูก 490.00 510.00  
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง138 ลูก 530.00 550.00  
แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง150 ลูก 520.00 520.00  
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง110 -120 ลูก 570.00 630.00  
แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก 1250.00 2330.00  
แอปเปิ้ลเอ็นวี่ นิวซีแลนด์ – กล่อง 70 ลูก 2510.00 2650.00  
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 120 ลูก 1320.00 1320.00  
แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 135 ลูก 1160.00 1200.00  
กีวี ทอง จีน – กล่อง 22 ลูก 750.00 1050.00 กล่อง
กีวี ทอง นิวซีแลนด์ – กล่อง 22 ลูก 1200.00 1350.00 กล่อง
กีวี นิวซีแลนด์ – กล่อง 58- 117 ลูก 1280.00 1350.00 กล่อง
กีวี สีเขียว (จีน) 740.00 820.00 กล่อง
กีวี สีเขียว (ฝรั่งเศส) 1470.00 2250.00 กล่อง
กีวี สีเขียว (ออสเตรเลีย) 1150.00 1250.00 กล่อง
ทับทิม อินเดีย – กล่อง 12 – 16 ลูก 800.00 900.00 กล่อง
ทับทิมนอก (จีน) 480.00 680.00 กล่อง
ทับทิมนอก (สเปน) 710.00 1150.00 กล่อง
ทับทิมเนื้อแดง จีน 2 A – 3 A – กล่อง 10 – 15 กก. 460.00 970.00 กล่อง
บลูเบอร์รี่นอก (ชิลี) 900.00 1670.00 กล่อง
บลูเบอร์รี่นอก (นิวซีแลนด์) 1100.00 1350.00 กล่อง
บลูเบอร์รี่นอก (อเมริกา) 1340.00 1670.00 กล่อง
บลูเบอร์รี่นอก (เปรู) 1150.00 1600.00 กล่อง
พลับ เกาหลี S 400.00 680.00 กล่อง
พีชจีน ผิวขน 600.00 700.00 กล่อง
พีชจีน ผิวมัน 430.00 560.00 กล่อง
พุทรา จีน 310.00 450.00 กล่อง
ลูกท้อ (จีน) 450.00 630.00 กล่อง
ลูกท้อ (อเมริกา) 2550.00 3670.00 กล่อง
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ L 300.00 400.00 กล่อง
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XL 300.00 400.00 กล่อง
ลูกพลับ (จีน) เบอร์ XXL 300.00 400.00 กล่อง
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 2L 430.00 550.00 กล่อง
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ 3L 1150.00 1730.00 กล่อง
ลูกพลับ (ญี่ปุ่น) เบอร์ L 1700.00 2000.00 กล่อง
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 12 ลูก/ลัง 890.00 1330.00 กล่อง
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 14 ลูก/ลัง 1000.00 1250.00 กล่อง
ลูกพลับ (นิวซีแลนด์) 16 ลูก/ลัง 1250.00 1470.00 กล่อง
ลูกพลับ (อเมริกา) 14 ลูก/ลัง 1200.00 1450.00 กล่อง
ลูกพลับ (อเมริกา) 16 ลูก/ลัง 1250.00 1640.00 กล่อง
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ 2L 410.00 430.00 กล่อง
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ L 450.00 670.00 กล่อง
ลูกพลับ (เกาหลี) เบอร์ M 380.00 560.00 กล่อง
ลูกพลับแห้ง (เกาหลี) 700.00 800.00 กล่อง
ลูกพีช ออสเตรเลีย 1600.00 1700.00 กล่อง
ลูกแพร์ 1400.00 1500.00 กล่อง
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (จีน) 370.00 650.00 กล่อง
ลูกแพร์นอก สีน้ำตาล (อเมริกา) 1750.00 2230.00 กล่อง
ลูกแพร์นอก สีเขียว (อเมริกา) 1970.00 2350.00 กล่อง
ลูกไหนแดง จีน 250.00 300.00 กล่อง
สตรอว์เบอร์รี่ (ญี่ปุ่น) 900.00 1370.00 กล่อง
สตรอว์เบอร์รี่ (ออสเตรเลีย) 1080.00 2200.00 กล่อง
สตรอว์เบอร์รี่ (อเมริกา) 280.00 670.00 กล่อง
สตรอว์เบอร์รี่ เกาหลี – แพค 250 กรัม 370.00 520.00 กล่อง
สาลี่ทอง จีน – กล่อง 16 – 48 ลูก 600.00 750.00 กล่อง
สาลี่น้ำผึ้ง จีน – กล่อง 24 – 54 ลูก 520.00 650.00 กล่อง
สาลี่หยก 380.00 750.00 กล่อง
สาลี่หิมะ ( จีน ) 380.00 500.00 กล่อง
สาลี่หิมะ ( ญี่ปุ่น ) 460.00 900.00 กล่อง
สาลี่หิมะ ( เกาหลี ) 430.00 570.00 กล่อง
สาลี่หิมะ เบอร์ 16 430.00 640.00 กล่อง
สาลี่ฮ่องเต้ 450.00 600.00 กล่อง
สาลี่เป็ด 450.00 600.00 กล่อง
ส้มซันคิสท์ (จีน) 550.00 780.00 กล่อง
ส้มซันคิสท์ (นิวซีแลนด์) 950.00 1250.00 กล่อง
ส้มซันคิสท์ (ออสเตรเลีย) 950.00 1000.00 กล่อง
ส้มแมนดาริน (จีน) 900.00 1150.00 กล่อง
ส้มแมนดาริน ออสเตรเลีย – กล่อง 70 -110 ลูก 1100.00 1850.00 กล่อง
อะโวคาโด นิวซีแลนด์ – กล่อง 28 ลูก 1000.00 1300.00 กล่อง
อะโวคาโดนอก (นิวซีแลนด์) 1000.00 1300.00 กล่อง
อะโวคาโดนอก (ออสเตรเลีย) 1000.00 1300.00 กล่อง
อินทผลัม อินโดนีเซีย – กล่อง 5 กก. 750.00 770.00 กล่อง
เชอร์รี่ ชิลี – กล่อง 1 – 5 กก. 1550.00 3550.00 กล่อง
เชอร์รี่นอก สีทอง (ชิลี) 1670.00 2550.00 กล่อง
เชอร์รี่นอก สีทอง (อเมริกา) 1750.00 3100.00 กล่อง
เชอร์รี่สีทอง 1000.00 1200.00 กล่อง
เมลอนทิเบต เนื้อส้ม 400.00 600.00 กล่อง
เมล่อนญี่ปุ่น 90.00 120.00 กล่อง
เลม่อน 80.00 90.00 กล่อง
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดกลาง 400.00 500.00 กล่อง
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดเล็ก 400.00 500.00 กล่อง
แตงทิเบต (ฮามิกัว) ขนาดใหญ่ 400.00 500.00 กล่อง
แตงฮามิกัว จีน (แตงธิเบต) 480.00 550.00 กล่อง
แอปเปิลกาล่า คละขนาด 1200.00 2320.00 กล่อง
แอปเปิลฉินก้วง คละขนาด 440.00 640.00 กล่อง
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 24 440.00 550.00 กล่อง
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 28 340.00 680.00 กล่อง
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 32 370.00 670.00 กล่อง
แอปเปิลฉินก้วง เบอร์ 40 410.00 570.00 กล่อง
แอปเปิลพิงค์เลดี้ คละขนาด 900.00 1000.00 กล่อง
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 100 600.00 900.00 กล่อง
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 110 600.00 900.00 กล่อง
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 126 600.00 900.00 กล่อง
แอปเปิลพิงค์เลดี้ เบอร์ 135 1120.00 1350.00 กล่อง
แอปเปิลฟูจิ คละขนาด 1100.00 1600.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน คละขนาด 1210.00 2210.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 100 1270.00 2130.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 113 1930.00 2230.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 125 1340.00 1710.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 138 1740.00 2170.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 48 940.00 1150.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 64 850.00 1050.00 กล่อง
แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 80 800.00 900.00 กล่อง
แอปเปิลเอนวี่ คละขนาด 1810.00 2380.00 กล่อง
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 30 1100.00 1300.00 กล่อง
แอปเปิลเอนวี่ เบอร์ 70 1250.00 1470.00 กล่อง
แอปเปิลแกรนนี่สมิธ คละขนาด 760.00 1370.00 กล่อง
แอปเปิลแกรนนี่สมิธ เบอร์ 113 1100.00 1300.00 กล่อง
แอปเปิลแคระ ขนาดกลาง 180.00 350.00 กล่อง
แอปเปิลแคระ ขนาดเล็ก 150.00 350.00 กล่อง
แอปเปิลแคระ ขนาดใหญ่ 180.00 350.00 กล่อง
แอปเปิลแจ๊ส คละขนาด 650.00 1870.00 กล่อง
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 110 1050.00 1750.00 กล่อง
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 120 1250.00 1750.00 กล่อง
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 135 1200.00 1500.00 กล่อง
แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 165 1260.00 1260.00 กล่อง
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 163 – 180 ลูก 600.00 800.00 กล่อง
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง 24 – 28 ลูก 450.00 670.00 กล่อง
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง 30 – 36 ลูก 600.00 1100.00 กล่อง
แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง 72 – 88 ลูก 730.00 1000.00 กล่อง
แอปเปิ้ลวอชิงตัน อเมริกา – กล่อง 113 ลูก 1500.00 1700.00 กล่อง
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง136 -150 ลูก 550.00 780.00 กล่อง
แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก 1200.00 1500.00 กล่อง
แอปเปิ้ลเขียว อเมริกา – กล่อง 113 ลูก 1450.00 2380.00 กล่อง
แอปเปิ้ลเขียว อเมริกา – กล่อง 198 ลูก 1540.00 1780.00 กล่อง
กระท้อนทับทิม – เบอร์เล็ก 15.00 15.00 กิโลกรัม
กระท้อนทับทิม – เบอร์ใหญ่ 35.00 35.00 กิโลกรัม
กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์ใหญ่ 40.00 50.00 กิโลกรัม
ขนุนมาเลย์ เบอร์ใหญ่ 18.00 18.00 กิโลกรัม
ชมพู่ทับทิมจันทร์ – เบอร์กลาง 25.00 30.00 กิโลกรัม
ชมพู่ทับทิมจันทร์ – เบอร์เล็ก 15.00 20.00 กิโลกรัม
ชมพู่ทับทิมจันทร์ – เบอร์ใหญ่ 65.00 70.00 กิโลกรัม
ชมพู่ทูลเกล้า – เบอร์ใหญ่ 25.00 25.00 กิโลกรัม
ชมพู่เขียวอำพัน ขนาดใหญ่ 40.00 45.00 กิโลกรัม
ชมพู่เขียวอําพัน – เบอร์กลาง 20.00 25.00 กิโลกรัม
ชมพู่เพชรสามพราน – เบอร์ใหญ่ 25.00 30.00 กิโลกรัม
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์ใหญ่ 110.00 110.00 กิโลกรัม
ทุเรียนหมอนทอง คละขนาด 90.00 130.00 กิโลกรัม
น้อยหน่าเพชรปากช่อง คละขนาด 14.00 23.00 กิโลกรัม
บัวหิมะ (10กก.) 290.00 530.00 กิโลกรัม
ฝรั่งกิมจู – เบอร์กลาง 20.00 22.00 กิโลกรัม
ฝรั่งกิมจู – เบอร์เล็ก 17.00 18.00 กิโลกรัม
ฝรั่งกิมจู – เบอร์ใหญ่ 25.00 27.00 กิโลกรัม
ฝรั่งแป้นสีทอง – เบอร์กลาง 20.00 23.00 กิโลกรัม
ฝรั่งแป้นสีทอง – เบอร์ใหญ่ 15.00 17.00 กิโลกรัม
ฝรั่งแป้นสีทอง ขนาดเล็ก 7.00 8.00 กิโลกรัม
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์ใหญ่ 28.00 30.00 กิโลกรัม
พุทราซุปเปอร์ – เบอร์กลาง 20.00 23.00 กิโลกรัม
พุทราสามรส – เบอร์กลาง 17.00 18.00 กิโลกรัม
พุทราแห้ง 81.00 90.00 กิโลกรัม
มะกอกฝรั่ง – เบอร์กลาง 12.00 15.00 กิโลกรัม
มะขามเทศสีชมพู – เบอร์กลาง 40.00 45.00 กิโลกรัม
มะขามเทศสีชมพู ขนาดจัมโบ้ 85.00 85.00 กิโลกรัม
มะขามเทศเกษตร 25.00 50.00 กิโลกรัม
มะขามเปียกแกะเม็ด (มีก้าน) 40.00 50.00 กิโลกรัม
มะปรางหวาน 90.00 170.00 กิโลกรัม
มะปรางหวาน – เบอร์เล็ก 55.00 65.00 กิโลกรัม
มะพร้าวทึนทึก 28.00 40.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์กลาง 35.00 40.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์ใหญ่ 40.00 50.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์เล็ก 35.00 60.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก คละขนาด 48.00 50.00 กิโลกรัม
มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดกลาง 25.00 25.00 กิโลกรัม
มะม่วงฟ้าลั่น ขนาดเล็ก 15.00 15.00 กิโลกรัม
มะม่วงฟ้าลั่น คละขนาด 25.00 28.00 กิโลกรัม
มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์ใหญ่ 35.00 35.00 กิโลกรัม
มะม่วงมันเดือนเก้า – เบอร์ใหญ่ 23.00 23.00 กิโลกรัม
มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดกลาง 15.00 18.00 กิโลกรัม
มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดเล็ก 6.00 8.00 กิโลกรัม
มะม่วงมันเดือนเก้า คละขนาด 8.00 8.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวมรกต – เบอร์กลาง 18.00 20.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวมรกต – เบอร์ใหญ่ 20.00 25.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวย ขนาดกลาง สุก 70.00 70.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวย คละขนาด ดิบ 15.00 18.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์กลาง 60.00 65.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์ใหญ่ 70.00 75.00 กิโลกรัม
มะม่วงเพชรบ้านลาด – เบอร์กลาง 12.00 12.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น 10.00 18.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดกลาง 16.00 16.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดจัมโบ้ 18.00 18.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดเล็ก 13.00 13.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดใหญ่ 18.00 18.00 กิโลกรัม
มะม่วงโชคอนันต์ดิบ – เบอร์กลาง 30.00 30.00 กิโลกรัม
มะม่วงโชคอนันต์ดิบ – เบอร์ใหญ่ 35.00 35.00 กิโลกรัม
มะยงชิด – เบอร์ใหญ่ 150.00 150.00 กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์ 25.00 35.00 กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์ ขนาดกลาง 18.00 20.00 กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์ ขนาดเล็ก 15.00 15.00 กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์ ขนาดใหญ่ 23.00 25.00 กิโลกรัม
มะละกอแขกดำ 22.00 30.00 กิโลกรัม
มะไฟไข่เต่า 18.00 18.00 กิโลกรัม
มะไฟไข่เต่า – เบอร์ใหญ่ 20.00 20.00 กิโลกรัม
มังคุดผิวลาย คละขนาด 35.00 45.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์กลาง 100.00 100.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์เล็ก 80.00 80.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์ใหญ่ 150.00 150.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์กลาง 50.00 50.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์เล็ก 60.00 60.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์ใหญ่ 60.00 60.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดกลาง 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดเล็ก 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดใหญ่ 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง คละขนาด 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีเหลือง ขนาดกลาง 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีเหลือง ขนาดเล็ก 70.00 80.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีเหลือง ขนาดใหญ่ 70.00 80.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์กลาง 50.00 55.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์เล็ก 35.00 45.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์ใหญ่ 60.00 65.00 กิโลกรัม
ลองกอง คละขนาด 20.00 35.00 กิโลกรัม
ละมุด 15.00 30.00 กิโลกรัม
ละมุดมาเลย์ เบอร์ใหญ่ 43.00 45.00 กิโลกรัม
ลำไยกระโหลก – เบอร์กลาง 25.00 30.00 กิโลกรัม
ลำไยกระโหลก – เบอร์ใหญ่ 34.00 35.00 กิโลกรัม
ลำไยพวงทอง ขนาดกลาง 35.00 40.00 กิโลกรัม
ลำไยพวงทอง ขนาดเล็ก 25.00 30.00 กิโลกรัม
ลำไยพวงทอง ขนาดใหญ่ 50.00 50.00 กิโลกรัม
ลำไยอีดอ – เบอร์ใหญ่ 26.00 31.00 กิโลกรัม
ลำไยอีดอ เบอร์กลาง 30.00 35.00 กิโลกรัม
ลำไยอีดอ เบอร์ใหญ่ 40.00 45.00 กิโลกรัม
ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ เบอร์กลาง 70.00 75.00 กิโลกรัม
ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ เบอร์ใหญ่ 80.00 85.00 กิโลกรัม
ลูกไหนดำ 190.00 210.00 กิโลกรัม
สละสุมาลี-ช่อ 65.00 68.00 กิโลกรัม
สละสุมาลี-รวม 50.00 50.00 กิโลกรัม
สละอินโด ช่อ ขนาดกลาง 850.00 1050.00 กิโลกรัม
สละอินโด ช่อ ขนาดใหญ่ 760.00 950.00 กิโลกรัม
สละอินโด ร่วง 550.00 730.00 กิโลกรัม
สละเนินวง ช่อ ขนาดใหญ่ 40.00 40.00 กิโลกรัม
สละเนินวง ร่วง 30.00 30.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 4 25.00 40.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 5 35.00 45.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 6 45.00 55.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 7 50.00 70.00 กิโลกรัม
ส้มเขียวหวาน – เบอร์ 0 26.00 40.00 กิโลกรัม
ส้มเขียวหวาน – เบอร์ 00 18.00 21.00 กิโลกรัม
ส้มเขียวหวาน – เบอร์ 1 22.00 25.00 กิโลกรัม
ส้มเขียวหวาน – เบอร์ 2 20.00 25.00 กิโลกรัม
ส้มเขียวหวาน – เบอร์ 3 15.00 20.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ขนาดกลาง 30.00 35.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ขนาดเล็ก 20.00 25.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์กลาง 55.00 60.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวแตงกวา – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวแตงกวา ขนาดเล็ก 25.00 30.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์กลาง 60.00 60.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวใหญ่ ขนาดเล็ก 30.00 30.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวใหญ่ ขนาดใหญ่ 70.00 70.00 กิโลกรัม
ส้มโอทองดี – เบอร์กลาง 30.00 40.00 กิโลกรัม
ส้มโอทองดี ขนาดเล็ก 8.00 10.00 กิโลกรัม
ส้มโอทองดี ขนาดใหญ่ 12.00 20.00 กิโลกรัม
ส้มโอทับทิมสยาม ขนาดกลาง 50.00 60.00 กิโลกรัม
ส้มโอทับทิมสยาม ขนาดเล็ก 30.00 50.00 กิโลกรัม
ส้มโอทับทิมสยาม ขนาดใหญ่ 80.00 90.00 กิโลกรัม
องุ่นเขียว ไทย 100.00 110.00 กิโลกรัม
อะโวคาโด 35.00 50.00 กิโลกรัม
เงาะสีทอง (ใส่ลัง) 100.00 100.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน (คละ) 35.00 40.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน (พวง) 60.00 70.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน (ใส่ลัง) 30.00 40.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน ขนาดกลาง 18.00 22.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน ขนาดเล็ก 12.00 15.00 กิโลกรัม
เงาะโรงเรียน ขนาดใหญ่ 30.00 35.00 กิโลกรัม
เซียนท้อ 25.00 45.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อส้ม ขนาดกลาง 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อส้ม ขนาดเล็ก 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อส้ม ขนาดใหญ่ 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อส้ม คละขนาด 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อเขียว ขนาดกลาง 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อเขียว ขนาดเล็ก 90.00 120.00 กิโลกรัม
เมลอน พันธุ์ญี่ปุ่น เนื้อเขียว ขนาดใหญ่ 90.00 120.00 กิโลกรัม
เสาวรส 50.00 60.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อขาว (เวียดนาม) ขนาดเล็ก 30.00 32.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อขาว (ไทย) ขนาดกลาง 33.00 36.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อขาว (ไทย) ขนาดเล็ก 30.00 32.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อแดง (เวียดนาม) ขนาดกลาง 58.00 60.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อแดง (เวียดนาม) ขนาดเล็ก 50.00 58.00 กิโลกรัม
แก้วมังกร เนื้อแดง (เวียดนาม) ขนาดใหญ่ 60.00 63.00 กิโลกรัม
แก้วมังกรเนื้อขาว เวียดนาม – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00 กิโลกรัม
แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย – เบอร์ใหญ่ 40.00 42.00 กิโลกรัม
แก้วมังกรเนื้อแดง ไทย – เบอร์ใหญ่ 30.00 32.00 กิโลกรัม
มะขามหวานสีทอง เบอร์ B 95.00 95.00 ตะกร้า
ส้มจีน – กล่อง 8 กก. 180.00 250.00 ตะกร้า
ส้มจีน ซาถัง 280.00 340.00 ตะกร้า
หยางเหมย (2 กก.) 200.00 300.00 ตะกร้า
องุ่นดำนอก (จีน) 350.00 970.00 ตะกร้า
องุ่นดำนอก (ออสเตรเลีย) 1280.00 1760.00 ตะกร้า
องุ่นดำนอก (อินเดีย) 670.00 930.00 ตะกร้า
องุ่นดำนอก ไร้เมล็ด (จีน) 450.00 670.00 ตะกร้า
องุ่นดำมีเมล็ด ชิลี 670.00 750.00 ตะกร้า
องุ่นดำไร้เมล็ด นิวซีแลนด์ 2100.00 2400.00 ตะกร้า
องุ่นดำไร้เมล็ด ออสเตรเลีย 1200.00 3000.00 ตะกร้า
องุ่นดำไร้เมล็ด อินเดีย 1000.00 1100.00 ตะกร้า
องุ่นดำไร้เมล็ด อเมริกา 1500.00 2500.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก (จีน) 320.00 1390.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก (ชิลี) 2370.00 3700.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก (นิวซีแลนด์) 1250.00 1730.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก (ออสเตรเลีย) 1230.00 1560.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก (อเมริกา) 2300.00 2700.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก ไร้เมล็ด (ชิลี) 2370.00 3730.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก ไร้เมล็ด (นิวซีแลนด์) 1240.00 1730.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก ไร้เมล็ด (อเมริกา) 2300.00 2700.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวนอก ไร้เมล็ด (เปรู) 1700.00 1820.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวไร้เมล็ด จีน – กล่อง 10 กก. 400.00 900.00 ตะกร้า
องุ่นเขียวไร้เมล็ด ออสเตรเลีย 3000.00 3100.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก 270.00 400.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก (จีน) 350.00 760.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก (นิวซีแลนด์) 1240.00 1630.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก (ออสเตรเลีย) 1350.00 1730.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก (อเมริกา) 1560.00 1860.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก ไร้เมล็ด 250.00 700.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก ไร้เมล็ด (ชิลี) 330.00 760.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก ไร้เมล็ด (นิวซีแลนด์) 1350.00 1670.00 ตะกร้า
องุ่นแดงนอก ไร้เมล็ด (อเมริกา) 1500.00 1760.00 ตะกร้า
องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน 380.00 750.00 ตะกร้า
องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน – กล่อง 5 กก. 480.00 700.00 ตะกร้า
องุ่นแดงไร้เมล็ด ออสเตรเลีย 2800.00 2800.00 ตะกร้า
องุ่นไข่ปลา จีน – กล่อง 6.5 กก. 200.00 400.00 ตะกร้า
องุ่นไข่ปลานอก ไร้เมล็ด (อเมริกา) 1730.00 2300.00 ตะกร้า
องุ่นไชมัสคัส (จีน) 500.00 980.00 ตะกร้า
องุ่นไชมัสคัส (ญี่ปุ่น) 400.00 2600.00 ตะกร้า
องุ่นไชมัสคัส (อเมริกา) 1450.00 1680.00 ตะกร้า
เชอร์รี่นอก สีแดง (แคนาดา) 2330.00 3300.00 ตะกร้า
แอปเปิ้ลแคระ จีน – กล่อง 10 ก.ก 120.00 250.00 ตะกร้า
มะพร้าวแก่ 32.00 35.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์กลาง 13.00 14.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์เล็ก 10.00 11.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์ใหญ่ 15.00 16.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมจินตหรา – เบอร์ใหญ่ 9.00 10.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า – เบอร์กลาง 13.00 14.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า – เบอร์ใหญ่ 17.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า ขนาดเล็ก 12.00 16.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมตอปิโด – เบอร์กลาง 16.00 17.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมตอปิโด – เบอร์ใหญ่ 18.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมตอปิโด ขนาดเล็ก 14.00 15.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์เล็ก 18.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมสวีทโกลด์ – เบอร์ใหญ่ 30.00 37.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
มะพร้าวอ่อน (ถุง) 160.00 200.00 ถุง
มะพร้าวอ่อน – เบอร์กลาง – ถุง (10) ลูก 180.00 200.00 ถุง
มะพร้าวอ่อน – เบอร์ใหญ่ – ถุง (10) ลูก(ย้ายไปลานฤดูกาล) 240.00 240.00 ถุง
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์ใหญ่ 65.00 70.00 ลูก
กล้วยน้ำว้า – เบอร์กลาง 15.00 20.00 หวี
กล้วยน้ำว้า – เบอร์เล็ก 10.00 12.00 หวี
กล้วยน้ำว้า – เบอร์ใหญ่ 25.00 30.00 หวี
กล้วยไข่ – เบอร์กลาง 15.00 20.00 หวี
กล้วยไข่ – เบอร์เล็ก 10.00 12.00 หวี
กล้วยไข่ – เบอร์ใหญ่ 40.00 50.00 หวี
กล้วยหอมดิบ (เข่ง 7 หวี) – เบอร์กลาง 380.00 400.00 เข่ง
กล้วยหอมดิบ (เข่ง 7 หวี) – เบอร์เล็ก 300.00 350.00 เข่ง
กล้วยหอมดิบ (เข่ง 7 หวี) – เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00 เข่ง
กล้วยหอมสุก (เข่ง 7 หวี) – เบอร์กลาง 250.00 270.00 เข่ง
กล้วยหอมสุก (เข่ง 7 หวี) – เบอร์เล็ก 200.00 250.00 เข่ง
กล้วยหอมสุก (เข่ง 7 หวี) – เบอร์ใหญ่ 300.00 350.00 เข่ง
กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี) – เบอร์เล็ก 250.00 300.00 เข่ง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.