ราคาผลไม้ตลาดไท 20 ตุลาคม 2566
>
ราคาผลไม้ตลาดไท 20 ตุลาคม 2566
สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
ขนุนทองประเสริฐ 20.00 35.00  
ขนุนมาเลย์ 20.00 28.00  
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์กลาง 120.00 120.00  
ทุเรียนก้านยาว – เบอร์ใหญ่ 150.00 150.00  
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง 140.00 140.00  
น้อยหน่า – เบอร์กลาง 32.00 32.00  
น้อยหน่า – เบอร์เล็ก 25.00 25.00  
น้อยหน่า – เบอร์ใหญ่ 65.00 65.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์กลาง 38.00 38.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์เล็ก 25.00 25.00  
น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์ใหญ่ 45.00 60.00  
ฝรั่งไร้เมล็ด – เบอร์เล็ก 20.00 22.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ A 80.00 80.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ B 70.00 70.00  
มะขามหวานประกายทอง – เบอร์ C 55.00 55.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ A 60.00 65.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ B 55.00 60.00  
มะขามหวานสีชมพู – เบอร์ C 50.00 55.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ A 95.00 95.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ B 60.00 60.00  
มะขามหวานสีทอง – เบอร์ C 55.00 55.00  
มะพร้าวเผา 14.00 23.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์กลาง 45.00 45.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์กลาง 15.00 15.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์เล็ก 8.00 8.00  
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์ใหญ่ 22.00 25.00  
มะม่วงฟ้าลั่นดิบ – เบอร์กลาง 15.00 18.00  
มะม่วงอกร่องดิบ – เบอร์เล็ก 10.00 15.00  
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์เล็ก 45.00 45.00  
ลำไยอีดอ – เบอร์เล็ก 20.00 30.00  
สละสุมาลี-ยอด 50.00 50.00  
สละเนินวงศ์ – ช่อ 25.00 30.00  
สับปะรดน้ำ(ศรีราชา) – เบอร์กลาง 26.00 26.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์กลาง 18.00 22.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก 10.00 15.00  
สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์ใหญ่ 25.00 30.00  
สับปะรดภูแล(ผลสด-ปอกเปลือก) 75.00 75.00  
สาลี่หอม 400.00 700.00  
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์กลาง 50.00 50.00  
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์เล็ก 20.00 30.00  
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์ใหญ่ 70.00 70.00  
ส้มโอทองดี – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00  
เมลอนไทย 18.00 45.00  
แคนตาลูป 30.00 45.00  
แตงโมซอนญ่า – เบอร์เล็ก 12.00 16.00  
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์ใหญ่ 22.00 24.00  
แห้วดิบ 45.00 45.00  
แห้วต้มไม่ปอกเปลือก 50.00 50.00  
ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์ใหญ่ 160.00 160.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์กลาง 40.00 40.00 กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ – เบอร์ใหญ่ 70.00 70.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวมรกต – เบอร์กลาง 10.00 12.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวมรกต – เบอร์ใหญ่ 15.00 15.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์กลาง 55.00 55.00 กิโลกรัม
มะม่วงเขียวเสวยดิบ – เบอร์ใหญ่ 65.00 65.00 กิโลกรัม
มะม่วงแก้วขมิ้น 14.00 18.00 กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 33.00 กิโลกรัม
มะละกอแขกดำ 30.00 40.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์กลาง 25.00 30.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์เล็ก 20.00 20.00 กิโลกรัม
มังคุดมัน – เบอร์ใหญ่ 35.00 35.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์กลาง 17.00 20.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์เล็ก 13.00 15.00 กิโลกรัม
มังคุดลาย – เบอร์ใหญ่ 25.00 30.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดกลาง 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดเล็ก 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง ขนาดใหญ่ 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีม่วง คละขนาด 80.00 90.00 กิโลกรัม
มันญี่ปุ่น เนื้อสีเหลือง ขนาดกลาง 80.00 90.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์กลาง 28.00 28.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์เล็ก 15.00 15.00 กิโลกรัม
ลองกอง – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00 กิโลกรัม
สละสุมาลี-ช่อ 38.00 38.00 กิโลกรัม
สละสุมาลี-รวม 30.00 30.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 4 30.00 35.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 5 38.00 42.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 6 50.00 55.00 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง – เบอร์ 7 55.00 60.00 กิโลกรัม
ส้มโอขาวใหญ่ – เบอร์กลาง 60.00 60.00 กิโลกรัม
มะพร้าวแก่ 28.00 40.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์กลาง 16.00 18.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์เล็ก 12.00 16.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมกินนรี – เบอร์ใหญ่ 17.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมจินตหรา – เบอร์ใหญ่ 9.00 18.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า – เบอร์กลาง 16.00 18.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า – เบอร์ใหญ่ 17.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมซอนญ่า ขนาดเล็ก 12.00 16.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมตอปิโด ขนาดเล็ก 14.00 15.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
แตงโมน้ำผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์เล็ก 18.00 20.00 ต่อชิ้น/ตัว/หัว/ลูก
มะพร้าวอ่อน (ถุง) 180.00 220.00 ถุง
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – เบอร์ใหญ่ 80.00 80.00 ลูก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.