Skip to content

ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง 11 มกราคม 2567

by เฮียต้น 11 Jan 2024 0 Comments
สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
กระชายซอย 70.00 70.00 กก
กระชายหัว 60.00 60.00 กก
กระเจี๊ยบเขียว 32.00 34.00 กก
กรีนคอรัล 80.00 80.00 กก
กรีนคอส 60.00 60.00 กก
กรีนโอ๊ค 80.00 80.00 กก
กลอย 40.00 40.00 กก
กวางตุ้งดอก 16.00 18.00 กก
กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก
กะหล่ำดอก 18.00 18.00 กก
กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก
กะหล่ำปลีหัวใจ 10.00 16.00 กก
กะหล่ำปลีเขียว 7.00 8.00 กก
กุ้ยช่ายขาว 140.00 140.00 กก
กุ้ยช่ายดอก 130.00 130.00 กก
กุ้ยช่ายเขียว 50.00 50.00 กก
ขมิ้นขาว 70.00 70.00 กก
ขมิ้นเหลือง 40.00 40.00 กก
ขิงซอย 35.00 35.00 กก
ขิงอ่อน 50.00 50.00 กก
ขิงแก่ 35.00 35.00 กก
ขึ้นช่าย 30.00 50.00 กก
ข่าอ่อน 64.00 64.00 กก
ข่าแก่ 35.00 35.00 กก
ข้าวโพดอ่อน 30.00 30.00 กก
คะน้าฮ่องกง 80.00 80.00 กก
คาราจีโอ้ 140.00 150.00 กก
จิงจูฉ่าย 100.00 100.00 กก
ดอกกระเจี๊ยบ 20.00 40.00 กก
ดอกขี้เหล็ก 35.00 70.00 กก
ดอกงิ้ว 300.00 350.00 กก
ดอกสลิด 400.00 400.00 กก
ดอกสะเดา 13.00 14.00 กก
ดอกหอม 60.00 80.00 กก
ดอกอัญชัน 150.00 350.00 กก
ดอกแค 50.00 60.00 กก
ดอกโสน 120.00 140.00 กก
ตังออ 100.00 100.00 กก
ตั้งโอ๋ 40.00 60.00 กก
ต้นกระเทียม 90.00 120.00 กก
ต้นคะน้า 12.00 14.00 กก
ต้นหอม 40.00 40.00 กก
ต้นหอมญี่ปุ่น 60.00 60.00 กก
ถั่วฝักยาว ด้วง 40.00 45.00 กก
ถั่วฝักยาว เส้น 40.00 45.00 กก
ถั่วพู 40.00 40.00 กก
ถั่วลันเตา 40.00 50.00 กก
ถั่วลันเตาหวาน 80.00 90.00 กก
ถั่วแขก 40.00 40.00 กก
บร็อคโคลี่ 50.00 50.00 กก
บร็อคโคลี่จีน 50.00 50.00 กก
บวบงู 24.00 30.00 กก
บวบหอม 20.00 22.00 กก
บวบเหลี่ยม 16.00 18.00 กก
บัตเตอร์เฮท 80.00 80.00 กก
บีทรูท 50.00 50.00 กก
ปวยเหล็งนอก 80.00 100.00 กก
ปวยเหล็งไทย 30.00 30.00 กก
ผักกาดขาว(ลุ้ย) 10.00 12.00 กก
ผักกาดขาว(ลุ้ย)จีน 11.00 12.00 กก
ผักกาดสร้อย 30.00 40.00 กก
ผักกาดหอม 15.00 20.00 กก
ผักกาดเขียวปลี/ผักโสภณ 6.00 6.00 กก
ผักกาดแก้ว 60.00 60.00 กก
ผักก้านจอง 6.00 7.00 กก
ผักชีฝรั่ง 36.00 36.00 กก
ผักชีลาว 20.00 25.00 กก
ผักชีไทย 40.00 50.00 กก
ผักบุ้งจีน 34.00 36.00 กก
ผักบุ้งนา 40.00 50.00 กก
ผักบุ้งไทย 100.00 100.00 กก
ผักหวานบ้าน 150.00 150.00 กก
ผักหวานป่า 120.00 120.00 กก
ผักโขมจีน 12.00 14.00 กก
ผักโขมป๊อบอาย 35.00 40.00 กก
ฝักมะขามอ่อน 70.00 90.00 กก
ฝักลิ้นฟ้า 30.00 40.00 กก
พริกกระเหรี่ยง 80.00 100.00 กก
พริกขี้หนูสวนม้ง(เชียงใหม่) 60.00 70.00 กก
พริกจินดาเขียว 40.00 40.00 กก
พริกจินดาแดง 55.00 55.00 กก
พริกชี้ฟ้าเขียว 36.00 36.00 กก
พริกชี้ฟ้าเหลือง 70.00 70.00 กก
พริกชี้ฟ้าแดง 50.00 50.00 กก
พริกยำขาว 36.00 36.00 กก
พริกสดดำ 40.00 40.00 กก
พริกสวนหอม 180.00 180.00 กก
พริกหยวก 50.00 50.00 กก
พริกหวานเขียว 80.00 80.00 กก
พริกหวานเหลือง 90.00 90.00 กก
พริกหวานแดง 80.00 80.00 กก
พริกไทยอ่อน 100.00 110.00 กก
ฟักเขียวอ่อน 8.00 10.00 กก
ฟักเขียวแก่ 7.00 8.00 กก
มะระขี้นก 24.00 26.00 กก
มะระจีน 20.00 22.00 กก
มะละกอดิบ 12.00 14.00 กก
มะเขือพวง 45.00 45.00 กก
มะเขือพวง เด็ดขั้ว 55.00 55.00 กก
มะเขือม่วง 12.00 16.00 กก
มะเขือยาว 24.00 32.00 กก
มะเขือลาย 16.00 20.00 กก
มะเขือลิง 16.00 16.00 กก
มะเขือสะดิ้ง 20.00 20.00 กก
มะเขือเทศท้อ 10.00 14.00 กก
มะเขือเทศราชินี 80.00 90.00 กก
มะเขือเทศสีดา 10.00 14.00 กก
มะเขือเทศเชอรี่ 80.00 90.00 กก
มะเขือเทศเนื้อ 50.00 60.00 กก
มะเขือเปาะ 16.00 18.00 กก
มะเขือเหลือง 30.00 30.00 กก
มันฝรั่ง 23.00 25.00 กก
มันฝรั่ง จีน 23.00 25.00 กก
ยอดคะน้า 12.00 14.00 กก
ยอดคูณ 30.00 30.00 กก
ยอดผักปลัง 5.00 7.00 กก
ยอดฟักแม้ว 60.00 70.00 กก
ยอดมะขามอ่อน 200.00 250.00 กก
ยอดมะตูม 10.00 12.00 กก
ยอดมะพร้าว 40.00 45.00 กก
ยอดมะพร้าวซอย 40.00 45.00 กก
รากบัว 80.00 80.00 กก
รากผักชี 70.00 70.00 กก
ร็อกเก็ต 160.00 160.00 กก
ลูกน้ำเต้า 16.00 16.00 กก
ลูกฟักแม้ว 15.00 20.00 กก
ลูกมะกรูด 26.00 28.00 กก
ลูกมะกอก 50.00 60.00 กก
ลูกเนียง 80.00 90.00 กก
สลัดคอส 60.00 60.00 กก
สลัดแก้ว 60.00 60.00 กก
สายบัว 16.00 18.00 กก
หน่อไม้ฝรั่งเขียว 130.00 130.00 กก
หัวปลี 10.00 12.00 กก
หัวไชเท้า 12.00 12.00 กก
อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ 150.00 180.00 กก
เบบี้หางหงษ์ 15.00 20.00 กก
เบบี้แครอท 150.00 150.00 กก
เรคคอส 80.00 80.00 กก
เรดโอ๊ด 80.00 80.00 กก
เลมอน 70.00 80.00 กก
เห็ดกระด้าง 180.00 200.00 กก
เห็ดกระด้าง สับ 50.00 50.00 กก
เห็ดขม 110.00 120.00 กก
เห็ดขอนขาว 130.00 140.00 กก
เห็ดนางฟ้า 60.00 60.00 กก
เห็ดนางรมหลวง 60.00 85.00 กก
เห็ดฟาง 100.00 120.00 กก
เห็ดหอมสด 150.00 150.00 กก
เห็ดหูหนู 60.00 60.00 กก
เห็ดเข็มทอง 50.00 55.00 กก
เห็ดเผาะ 200.00 200.00 กก
แขนง 35.00 70.00 กก
แครอทไทย 12.00 16.00 กก
แตงกวา 16.00 20.00 กก
แตงกวา เล็กอ่อน 16.00 20.00 กก
แตงกวาญี่ปุ่น 50.00 50.00 กก
แตงร้าน 16.00 16.00 กก
แตงโมอ่อน 14.00 14.00 กก
แตงไทอ่อน 26.00 30.00 กก
แรดิช 80.00 80.00 กก
ใบกะเพรา 40.00 45.00 กก
ใบชะพลู 60.00 70.00 กก
ใบมะกรูด 70.00 70.00 กก
ใบยอ 20.00 20.00 กก
ใบยี่หร่า 50.00 60.00 กก
ใบย่านาง 35.00 40.00 กก
ใบสะระแหน่ 90.00 100.00 กก
ใบแมงลัก 20.00 235.00 กก
ใบโหระพา 30.00 30.00 กก
ไหลบัว 70.00 70.00 กก
ชะอม 20.00 25.00 กำ
ดอกปลัง 30.00 40.00 กำ
ผักกูด 12.00 15.00 กำ
ผักติ้ว 10.00 12.00 กำ
ผักหนาม 13.00 15.00 กำ
ผักเหลียง 180.00 180.00 กำ
ผักแขยง 12.00 15.00 กำ
ผักแพว 10.00 18.00 กำ
ผักแว่น 12.00 15.00 กำ
ฝักกระถิน 5.00 7.00 กำ
ฝักสะตอ 20.00 25.00 กำ
ยอดกระถิน 12.00 18.00 กำ
ยอดจิก 10.00 12.00 กำ
ยอดตำลึง 15.00 20.00 กำ
ยอดฟักทอง 10.00 12.00 กำ
ยอดมะกอก 10.00 12.00 กำ
ยอดมะม่วงอ่อน 10.00 12.00 กำ
ยอดมะระขี้นก 10.00 12.00 กำ
ยอดอ่อนกระชาย 10.00 13.00 กำ
ยอดแค 10.00 12.00 กำ
ใบกระเจี๊ยบ 30.00 30.00 กำ
ใบกระโดน 10.00 12.00 กำ
ใบบัวบก 12.00 15.00 กำ
ใบสะเดา 10.00 14.00 กำ
ใบเตย 20.00 20.00 กำ
ผักกะเฉด 240.00 280.00 มัด
ผักกะเฉดยอด 20.00 24.00 มัด
ต้นตะไคร้ 16.00 16.00 มัด (10 กก.)
มะนาว 1.50 3.10 ลูก

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items