Skip to content

ราคาของสดตลาดสี่มุมเมือง 11 มกราคม 2567

by เฮียต้น 11 Jan 2024 0 Comments
สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย
กบ 100.00 100.00 กก
กระเพาะหมู 90.00 90.00 กก
กะทิ 55.00 55.00 กก
กะปิ ขาวพิเศษ 70.00 70.00 กก
กะปิ ธรรมดา 60.00 60.00 กก
กุ้งขาว 170.00 170.00 กก
กุ้งแห้งฝอยแดง 100.00 100.00 กก
กุ้งแห้งเนื้อ 320.00 320.00 กก
กุ้งแห้งแก้ว 650.00 650.00 กก
ก๋วยจั๊บ 32.00 32.00 กก
ขนมจีน 23.00 23.00 กก
ขอบกระด้งเนื้อ 120.00 120.00 กก
ขาหมู 90.00 90.00 กก
ขี้ริ้วเนื้อ 190.00 190.00 กก
ข้อไก่ 45.00 45.00 กก
งา 122.00 122.00 กก
ซี่โครงวัว 220.00 220.00 กก
ซี่โครงหมู 120.00 120.00 กก
ซี่โครงไก่ 30.00 30.00 กก
ดอกจอกเนื้อ 230.00 230.00 กก
ดอกไม้จีน 300.00 300.00 กก
ตับวัว 240.00 240.00 กก
ตับหมู 100.00 100.00 กก
ตีนไก่ 90.00 90.00 กก
ถั่ว 28.00 28.00 กก
นก 25.00 25.00 กก
น้ำตาล 27.00 27.00 กก
น้ำพริกขี้เมา 100.00 100.00 กก
น้ำพริกน้ำยา 80.00 80.00 กก
น้ำพริกผัดขิง 70.00 70.00 กก
น้ำพริกพะแนง 105.00 105.00 กก
น้ำพริกเผา 120.00 120.00 กก
น้ำพริกแกงกระหรี่ 80.00 80.00 กก
น้ำพริกแกงมัสมั่น 145.00 145.00 กก
น้ำพริกแกงส้ม 65.00 65.00 กก
น้ำพริกแกงส้ม ใต้ 80.00 80.00 กก
น้ำพริกแกงส้ม ไทย 70.00 70.00 กก
น้ำพริกแกงเขียวหวาน 70.00 70.00 กก
น้ำพริกแกงเผ็ด 65.00 65.00 กก
น้ำพริกแกงเผ็ดละเอียด 65.00 65.00 กก
น้ำพริกแกงเผ็ดหยาบ 65.00 65.00 กก
น้ำพริกแกงเผ็ดใต้ 80.00 80.00 กก
น้ำพริกแกงเหลือง 80.00 80.00 กก
น้ำพริกแกงไตปลา 80.00 80.00 กก
น้ำมันพืช 46.00 46.00 กก
น้ำส้มสายชู 12.00 12.00 กก
ปลากรด 145.00 145.00 กก
ปลากระบอก 150.00 150.00 กก
ปลากะพงขาว 130.00 130.00 กก
ปลาจาระเม็ด 180.00 180.00 กก
ปลาจีน 65.00 65.00 กก
ปลาช่อน 120.00 120.00 กก
ปลาช่อนทะเลย่าง 330.00 330.00 กก
ปลาช่อนทะเลเค็ม 230.00 230.00 กก
ปลาซาบะ 65.00 65.00 กก
ปลาดุก 120.00 120.00 กก
ปลาดุกเลี้ยง 60.00 60.00 กก
ปลาตะเพียน 75.00 75.00 กก
ปลาทับทิม 90.00 90.00 กก
ปลาทูกัง 110.00 110.00 กก
ปลาทูเค็ม 95.00 95.00 กก
ปลาทูแดง 145.00 145.00 กก
ปลานิล 55.00 55.00 กก
ปลาลิ้นหมา 260.00 260.00 กก
ปลาสร้อย 55.00 55.00 กก
ปลาสร้อยย่าง 230.00 230.00 กก
ปลาสลิด 155.00 155.00 กก
ปลาสวาย 50.00 50.00 กก
ปลาสวายย่าง 95.00 95.00 กก
ปลาหมอ 130.00 130.00 กก
ปลาหมึกกระตอยแห้ง 250.00 250.00 กก
ปลาหมึกกล้วยแห้ง 450.00 450.00 กก
ปลาหมึกแพแห้ง 750.00 750.00 กก
ปลาหางแข็ง 85.00 85.00 กก
ปลาอินทรีย์ 180.00 180.00 กก
ปลาอินทรีย์เค็ม 330.00 330.00 กก
ปลาเคล้า 190.00 190.00 กก
ปลาเนื้ออ่อน 260.00 260.00 กก
ปลาเนื้ออ่อนย่าง 800.00 800.00 กก
ปลาเส้น 126.00 126.00 กก
ปลาแขยง 120.00 120.00 กก
ปลาโอ 80.00 80.00 กก
ปลาโอเค็ม 120.00 120.00 กก
ปลาไหล 230.00 230.00 กก
ปอดหมู 30.00 30.00 กก
ปีกบนไก่ 85.00 85.00 กก
ปีกเต็ม น่องไก่ 90.00 90.00 กก
ปูม้า 220.00 220.00 กก
ปูม้าแกะ 700.00 700.00 กก
ปูอัด 32.00 32.00 กก
ผงชูรส 151.00 151.00 กก
ผงปรุงรส 16.00 16.00 กก
ฟองเต้าหู้ 27.00 27.00 กก
ม้ามวัว 160.00 160.00 กก
ม้ามหมู 60.00 60.00 กก
ลิ้นวัว 230.00 230.00 กก
ลูกชิ้น 34.00 34.00 กก
วุ้นเส้น 17.00 17.00 กก
วุ้นเส้นสด 28.00 28.00 กก
สะโพกไก่ 85.00 85.00 กก
สันคอวัว 240.00 240.00 กก
สันในไก่ 85.00 85.00 กก
หมูบด 125.00 125.00 กก
หมูสามชั้น 170.00 170.00 กก
หมูเนื้อแดง 130.00 130.00 กก
หอยขม 40.00 40.00 กก
หอยขมแกะ 130.00 130.00 กก
หอยลาย 85.00 85.00 กก
หอยแครง 180.00 180.00 กก
หอยแมลงภู่แห้ง 450.00 450.00 กก
หัวหมูพะโล้ 125.00 125.00 กก
หัวหมูสด 175.00 175.00 กก
หัวใจวัว 200.00 200.00 กก
หัวใจหมู 90.00 90.00 กก
อกไก่ 80.00 80.00 กก
เกี๊ยว 47.00 47.00 กก
เครื่องพะโล้ 10.00 10.00 กก
เครื่องเทศ 52.00 52.00 กก
เครื่องในวัว 120.00 120.00 กก
เครื่องในไก่ 75.00 75.00 กก
เต้าหู้กระดาน 136.00 136.00 กก
เต้าหู้อ่อน 28.00 28.00 กก
เนื้อน่องวัว 230.00 230.00 กก
เนื้อปลีก 220.00 220.00 กก
เนื้อวัวบด 200.00 200.00 กก
เนื้อสันใน สันนอก 125.00 125.00 กก
เนื้อแดงวัว 240.00 240.00 กก
เป็ดสด 112.00 112.00 กก
เศษเนื้อ 110.00 110.00 กก
เส้นก๋วยเตี๋ยวหมี่ขาว 35.00 35.00 กก
เส้นก๋วยเตี๋ยวเล็ก 32.00 32.00 กก
เส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ 25.00 25.00 กก
เห็ดหอมแห้ง 300.00 300.00 กก
เห็ดหูหนูแห้ง 130.00 130.00 กก
แม่เป้ง 450.00 450.00 กก
ไก่บด 70.00 70.00 กก
ไก่บ้าน 120.00 120.00 กก
ไก่ผ่าซีก 75.00 75.00 กก
ไก่แก่ 75.00 75.00 กก
ไข่ดันหมู 70.00 70.00 กก
ไข่ผำ 35.00 35.00 กก
ไข่มดแดง 450.00 450.00 กก
ไข่เค็ม 6.50 6.50 กก
ไข่เยี่ยวม้า 6.50 6.50 กก
ไส้ตันหมู 195.00 195.00 กก
ไส้อ่อนหมู 170.00 170.00 กก
อาหารกระป๋อง 195.00 195.00 กระป๋อง
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 182.00 182.00 กล่อง
ซอสปรุงรส 19.00 19.00 ขวด
เป็ดต้มพะโล้ 380.00 380.00 ตัว
บะหมี่ 47.00 47.00 ถุง
ไข่เป็ด 4.50 4.50 ฟอง
ไข่ไก่ 4.50 4.50 ฟอง
ไข่นกกระทา 1.10 1.10 ร้อยละ
ปลาทูนึ่ง 15.00 15.00 เข่ง

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items