การตอนกิ่งต้นไม้

การเตรียมอุปกรณ์ ก่อนที่จะลงมือตอนกิ่งมอนสเตอร่า เราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน โดยอุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้ มีดหรือคัตเตอร์ที่คม แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ ฮอร์โมนเร่งราก (ไม่จำเป็น แต่จะช่วยให้รากงอกเร็วขึ้น) กระถางหรือภาชนะสำหรับปลูก ดินปลูกที่ระบายน้ำได้ดี วิธีการตอนกิ่งมอนสเตอร่า เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มตอนกิ่งมอนสเตอรากันเลย โดยมีขั้นตอนดังนี้ เลือกกิ่งมอนสเตอร่าที่แข็งแรงแ ...

0