การท่องเที่ยวมาเตรา

## มหัศจรรย์เมืองหินแห่งมาเตรา: มรดกโลกอันน่าทึ่งในอิตาลี มาเตราเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีในแคว้นบาซิลิกาตา เมืองนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยบ้านเรือนที่แกะสลักเข้าไปในหินปูนที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มาเตราได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหิน" **ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของมาเตรา** ประวัติความเป็นมาของมาเตราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้ ...

0