ต้นมอนสเตอร่าด่างขาย

ต้นมอนสเตอร่าคืออะไร\n\nต้นมอนสเตอร่าเป็นไม้ประดับที่มีใบขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ มีรูพรุนหรือแฉกที่ขอบใบ ลักษณะคล้ายใบของต้นชีสสวิส จึงได้ฉายาว่า ต้นชีสสวิส หรือ ต้นชีสสวิสยักษ์\n\nต้นมอนสเตอร่ามีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและใต้ เป็นไม้เลื้อยที่สามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง 20 เมตร แต่เมื่อปลูกในบ้านหรืออาคารมักจะสูงประมาณ 2-3 เมตร\n\nราคาต้นมอนสเตอร่า\n\nราคาต้นมอนสเตอร่าในไทยขึ้นอยู่กับหล ...

0