ต้นไทร

## ต้นไทร ใบ สัก ต้นไม้มงคล ปลูกแล้วรวย ปลูกแล้วเฮง ต้นไทร ใบ สัก เป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกกันมาตั้งแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อาศัย โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและความร่ำรวย ### ลักษณะของต้นไทร ใบ สัก ต้นไทร ใบ สัก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงได้ถึง 10-15 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามความยาวของลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวีย ...

## ต้นไทร ใบ สัก ต้นไม้มงคลประจำบ้าน\n\nต้นไทร ใบ สัก เป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกไว้ประจำบ้านกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อาศัย โดยเฉพาะในด้านโชคลาภและการเงิน นอกจากนี้ ต้นไทร ใบ สัก ยังมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆ ได้ดี จึงเหมาะสำหรับปลูกไว้ในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและมีอากาศบริสุทธิ์\n\n### ลักษณะของต้นไทร ใบ สัก\n\nต้น ...

0