ต้นไม้ปีน

**ต้นมอนสเตอร่าคืออะไร** ต้นมอนสเตอร่า (Monstera deliciosa) เป็นไม้เลื้อยเขตร้อนที่โดดเด่นด้วยใบขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่มีรูและแฉกฉีก พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนของอเมริกากลางและใต้ และได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะต้นไม้ประดับในร่มเนื่องจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและคุณสมบัติในการฟอกอากาศ **ประโยชน์ของต้นมอนสเตอร่า** ต้นมอนสเตอร่ามีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความสวยงามและสุขภาพ ได้แก่ * **การฟอกอากาศ:** ...

0