ต้นไม้ยืนต้น

ต้น ซิลเวอร์ โอ๊ ค ต้นซิลเวอร์โอ๊ค (Silver Oak) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงใบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกเรียวยาว มีสีเขียวอมเทาเงินทั้งสองด้านของใบ จึงเป็นที่มาของชื่อซิลเวอร์โอ๊ค ต้นซิลเวอร์โอ๊คเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำได้ดี ต้องการแสงแดดจัดตลอดวัน ทนต ...

## พืชยืนต้นคืออะไร พืชยืนต้นเป็นพืชที่มีอายุมากกว่าสองปี โดยทั่วไปแล้วจะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีและมีระบบรากที่แข็งแรง พืชเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ไม้ผลัดใบและไม้ยืนต้น * **ไม้ผลัดใบ:** ทิ้งใบในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง * **ไม้ยืนต้น:** คงใบไว้ตลอดทั้งปี ## ประโยชน์ของพืชยืนต้น พืชยืนต้นมีประโยชน์มากมาย ได้แก่ * **ความสวยงาม:** พืชยืนต้นสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับสวนของคุณด้วย ...

ต้นโอ๊กเขียว: ยักษ์ใหญ่แห่งป่า\n\nต้นโอ๊กเขียว (Quercus virginiana) เป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปีในตระกูล Fagaceae มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ต้นโอ๊กเขียวเป็นที่รู้จักจากขนาดและความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจ โดยสามารถสูงได้ถึง 30 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมากกว่า 2 เมตร เปลือกของต้นมีสีเทาเข้มเป็นร่องและแตกเป็นร่องลึก ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันวาวและมีขอบหยักเล็กน้อย\n\nต้นโอ๊ก ...

พญาไร้ใบ: ต้นไม้มหัศจรรย์แห่งป่าใหญ่\n\nพญาไร้ใบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisoptera costata) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในวงศ์ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย\n\nต้นพญาไร้ใบเป็นต้นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านสาขาแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมหนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ ...

0