ประโยชน์ของต้นไม้

ต้นไม้: ประโยชน์และความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม\n\nต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งต่อโลกของเรา พวกมันให้ประโยชน์มากมายแก่ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ต่างๆ ของต้นไม้และความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้\n\nประโยชน์ของต้นไม้ต่อมนุษย์\n\nต้นไม้ให้ประโยชน์มากมายแก่เรา ซึ่งรวมถึง:\n\n* **อาหาร:** ต้นไม้หลายชนิดให้ผลไม้ ถั่ว และเมล็ดพืชที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับมนุษ ...

0