ป่าดิบชื้น

ต้น ไมยราบ ยักษ์ ต้นไมยราบ ยักษ์ เป็นต้นไม้ยักษ์ที่พบได้ในป่าดิบชื้นของประเทศไทย ลักษณะเด่นของต้นไมยราบ ยักษ์ คือ มีลำต้นขนาดใหญ่และสูงตระหง่าน โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 30-50 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 2-3 เมตร เปลือกของต้นไมยราบ ยักษ์ มีสีน้ำตาลอมเทา และมีรอยแตกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้น กิ่งก้านของต้นไมยราบ ยักษ์ แผ่กว้างออกไปด้านข้าง และมีใบขนาดใหญ่เป็นรูปไข่ โดยมีสีเขียวเข้มเป็น ...

พญาไร้ใบ: ต้นไม้มหัศจรรย์แห่งป่าใหญ่\n\nพญาไร้ใบ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisoptera costata) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในวงศ์ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย\n\nต้นพญาไร้ใบเป็นต้นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านสาขาแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมหนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ ...

0