ผักออแกนิกราคาถูก

## ผักออร์แกนิกคืออะไร ผักออร์แกนิกคือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปฏิชีวนะ ผักเหล่านี้ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ## ประโยชน์ของผักออร์แกนิก มีประโยชน์มากมายในการบริโภคผักออร์แกนิก ได้แก่ * **มีสารอาหารมากกว่า:** ผักออร์แกนิกมีสารอาหารมากกว่าผักที่ปลูกด้วยวิธีทั่วไป เนื่องจากดินที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารได้มากขึ้น ...

0