พืชสมุนไพร

**ต้น บันได สวรรค์: ความงามที่ซ่อนอยู่ในป่าฝน** ต้นบันไดสวรรค์เป็นพืชที่น่าทึ่งซึ่งพบได้ในป่าฝนเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยใบสีเขียวเข้มเป็นมันและดอกสีฟ้าสดใส จึงเป็นที่รู้จักในด้านความงามอันน่าทึ่ง **ลักษณะทางพฤกษศาสตร์** Trewia nudiflora หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อต้นบันไดสวรรค์ เป็นพืชในวงศ์ Euphorbiaceae ลำต้นเป็นเถาเลื้อยหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่ ขอบใบหยัก ...

มอน เลื้อยคืออะไร มอน เลื้อย เป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยที่มีใบสีเขียวเข้มและดอกสีขาวหรือสีม่วง พืชชนิดนี้มีประวัติการใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมาอย่างยาวนาน โดยใช้รักษาอาการต่างๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร และอาการอักเสบ ประโยชน์ของมอน เลื้อย มอน เลื้อยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมา ...

พืชสมุนไพรคืออะไร พืชสมุนไพรเป็นพืชที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือป้องกันโรค พืชเหล่านี้มีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งสามารถใช้เพื่อรักษาโรคต่างๆ ได้ พืชสมุนไพรมีมานานหลายศตวรรษและยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ในความเป็นจริง องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า 80% ของประชากรโลกพึ่งพาพืชสมุนไพรเป็นยาหลัก ประโยชน์ของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ * **ต้านการอักเสบ:** ...

ต้น ส เต อ ร่า ต้น ส เต อ ร่า (Sterculia foetida) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในวงศ์ Malvaceae มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ต้นสเตอราเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ใช้สอย สรรพคุณของต้น ส เต อ ร่า ต้นสเตอราเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลาย โดยส่วนต่างๆ ของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ - **ใบ:** ใบสเตอราสามารถใช้รัก ...

0