ราคาของสด เมษายน 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กุ้งฝอยส้ม 200.00 300.00   กุ้งฝอยแดง 200.00 300.00   กุ้งเนื้อแดง 200.00 480.00   ขอบกระด้ง (ขอบดำ) 230.00 240.00   ริ้ว 200.00 230.00   ลูกชิ้นไก่ 45.00 100.00   สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) 130.00 170.00   หมูหยอง 0.5 กิโลกรัม 150.00 170.00   หมูแผ่น (A) 370.00 390.00   หมูแผ่น (B) 370.00 380.00   เครื่องในเป็ดพะโล้ 150.00 160.00   เนื้อก้อน 240.00 240.00   เน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ปลากดหัว 250.00 250.00   ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00   ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00   ปลางา 140.00 200.00   ปลาจวดเค็ม 220.00 220.00   ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00   ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00   ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00   ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 100.00 115.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กุ้งฝอยส้ม 200.00 300.00   กุ้งฝอยแดง 200.00 300.00   กุ้งเนื้อแดง 200.00 480.00   ขอบกระด้ง (ขอบดำ) 230.00 240.00   ริ้ว 200.00 230.00   ลูกชิ้นไก่ 45.00 100.00   สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) 130.00 170.00   หมูหยอง 0.5 กิโลกรัม 150.00 170.00   หมูแผ่น (A) 370.00 390.00   หมูแผ่น (B) 370.00 380.00   เครื่องในเป็ดพะโล้ 150.00 160.00   เนื้อก้อน 240.00 240.00   เน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ปลากดหัว 250.00 250.00   ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00   ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00   ปลางา 140.00 200.00   ปลาจวดเค็ม 220.00 220.00   ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00   ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00   ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00   ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 100.00 115.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กุ้งฝอยส้ม 200.00 300.00   กุ้งฝอยแดง 200.00 300.00   กุ้งเนื้อแดง 200.00 480.00   ขอบกระด้ง (ขอบดำ) 230.00 240.00   ริ้ว 200.00 230.00   ลูกชิ้นไก่ 45.00 100.00   สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) 130.00 170.00   หมูหยอง 0.5 กิโลกรัม 150.00 170.00   หมูแผ่น (A) 370.00 390.00   หมูแผ่น (B) 370.00 380.00   เครื่องในเป็ดพะโล้ 150.00 160.00   เนื้อก้อน 240.00 240.00   เน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ปลากดหัว 250.00 250.00   ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00   ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00   ปลางา 140.00 200.00   ปลาจวดเค็ม 220.00 220.00   ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00   ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00   ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00   ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 100.00 115.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กุ้งฝอยส้ม 200.00 300.00   กุ้งฝอยแดง 200.00 300.00   กุ้งเนื้อแดง 200.00 480.00   ขอบกระด้ง (ขอบดำ) 230.00 240.00   ริ้ว 200.00 230.00   ลูกชิ้นไก่ 45.00 100.00   สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) 130.00 170.00   หมูหยอง 0.5 กิโลกรัม 150.00 170.00   หมูแผ่น (A) 400.00 420.00   หมูแผ่น (B) 400.00 400.00   เครื่องในเป็ดพะโล้ 150.00 160.00   เนื้อก้อน 240.00 240.00   เน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ปลากดหัว 250.00 250.00   ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00   ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00   ปลางา 140.00 200.00   ปลาจวดเค็ม 220.00 220.00   ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00   ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00   ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00   ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 100.00 120.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กุ้งฝอยส้ม 200.00 300.00   กุ้งฝอยแดง 200.00 300.00   กุ้งเนื้อแดง 200.00 480.00   ขอบกระด้ง (ขอบดำ) 230.00 240.00   ริ้ว 200.00 230.00   ลูกชิ้นไก่ 45.00 100.00   สันใน (ราคาส่ง 10 กก.ขึ้นไป) 130.00 170.00   หมูหยอง 0.5 กิโลกรัม 150.00 170.00   หมูแผ่น (A) 400.00 420.00   หมูแผ่น (B) 400.00 400.00   เครื่องในเป็ดพะโล้ 150.00 160.00   เนื้อก้อน 240.00 240.00   เน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ปลากดหัว 250.00 250.00   ปลาค้าว – เบอร์กลาง 170.00 190.00   ปลาค้าว – เบอร์ใหญ่ 200.00 220.00   ปลางา 140.00 200.00   ปลาจวดเค็ม 220.00 220.00   ปลาจีน – เบอร์เล็ก 35.00 38.00   ปลาช่อนนา – เบอร์เล็ก 80.00 95.00   ปลาช่อนเลี้ยง (ใหญ่) – เบอร์ใหญ่ 120.00 135.00   ปลาช่อนเลี้ยง(แปะซะ) 100.00 120.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์กลาง 20.00 25.00   ปลาทูนึ่ง เบอร์ใหญ่ 60.00 80.0 ...

0