ราคาผลไม้ กรกฎาคม 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1250.00 1400.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1250.00 1400.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1250.00 1350.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม 20.00 20.00 กก ขนุนเพชรดํารง 20.00 30.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 30.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 20.00 30.00 กก ส้มเขียวหวาน 35.00 46.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 700.00 700.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 750.00 750.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 680.00 680.00 กล่อง ส้มออสเตรเล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1200.00 1400.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 18.00 25.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 25.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 20.00 26.00 กก ส้มเขียวหวาน 35.00 48.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 700.00 700.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 750.00 750.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 680.00 680.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 1050.00 1050.00 กล่อง องุ่ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1200.00 1400.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 20.00 27.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 27.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 20.00 26.00 กก ส้มเขียวหวาน 35.00 48.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 700.00 700.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 700.00 700.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่สีทอง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่หอม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 400.00 450.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1200.00 1400.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 13.00 15.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 20.00 27.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 27.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 20.00 27.00 กก ลูกไหนไทย 40.00 40.00 กก ส้มเขียวหวาน 30.00 40.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 700.00 700.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 700.00 700.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1650.00 1650.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่สีทอง 450. ...

0