ราคาผลไม้ กุมภาพันธ์

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 12.00 16.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 14.00 14.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 350.00 350.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 400.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หยก 600.00 600.00 กล่อง สาลี่เป็ด 700.00 800.00 กล่อง ส้มจีน 180.00 200.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 750.00 750.00 กล่อง กล้วยน้ำว้า 25.00 25.00 กิโลกรัม กล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 24.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 50.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 155.00 185.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 25.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 15.00 25.00 กก พุทรานมสด 15.00 28.00 กก มะกอกฝรั่ง 20.00 30.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 60.00 100.00 กก มะขามหวานสีทอ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 12.00 16.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 14.00 14.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 350.00 350.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 400.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หยก 600.00 600.00 กล่อง สาลี่เป็ด 750.00 800.00 กล่อง ส้มจีน 180.00 200.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 400.00 400.00 กล่อง องุ่นแดงมีเมล็ด จีน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 750.00 750.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 23.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 70.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 165.00 190.00 กก ฝรั่งกิมจู 13.00 28.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 20.00 กก พุทรานมสด 15.00 28.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 60.00 100.00 กก มะขามหวานสีทอง 65.00 120.00 กก มะขามเทศ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 12.00 16.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 14.00 14.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 350.00 350.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 400.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หยก 600.00 600.00 กล่อง สาลี่เป็ด 750.00 800.00 กล่อง ส้มจีน 180.00 200.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 400.00 400.00 กล่อง องุ่นแดงมีเมล็ด จีน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 750.00 750.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 15.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 35.00 70.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 165.00 165.00 กก ฝรั่งกิมจู 13.00 13.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 10.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 10.00 กก พุทรานมสด 15.00 28.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 65.00 กก มะขามหวานสีชมพู 60.00 60.00 กก มะขามหวานสีทอง 65.00 65.00 กก มะขามเทศ 40 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 12.00 16.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 14.00 14.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

0