ราคาผลไม้ พฤศจิกายน 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรราชา 24.00 28.00 กก ส้มเขียวหวาน 24.00 28.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 900.00 900.00 กล่อง ทับทิม จีน 500.00 500.00 กล่อง พุทราจีน 540.00 540.00 กล่อง ลูกแพร 1600.00 1600.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 480.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่หอม 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 550.00 550.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 800.00 800.00 กล่อง องุ่นออสเตเลีย 850.00 850. ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 16.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 24.00 24.00   ขนุนมาเลย์ 15.00 16.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 17.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรราชา 15.00 25.00 กก ส้มเขียวหวาน 24.00 28.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 700.00 700.00 กล่อง พลับ เกาหลี 450.00 450.00 กล่อง ลูกแพร 1600.00 1600.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 480.00 550.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 580.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 540.00 540.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 800.00 800.00 กล่อง องุ่นเขียว 3100.00 3100.00 กล่อง องุ่นไร้เมล็ด 500.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 16.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 24.00 24.00   ขนุนมาเลย์ 15.00 16.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 17.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรราชา 15.00 25.00 กก ส้มเขียวหวาน 24.00 28.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 700.00 700.00 กล่อง พลับ เกาหลี 450.00 450.00 กล่อง ลูกแพร 1600.00 1600.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 480.00 550.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 580.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 540.00 540.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 800.00 800.00 กล่อง องุ่นเขียว 3100.00 3100.00 กล่อง องุ่นไร้เมล็ด 500.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 16.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 24.00 24.00   ขนุนมาเลย์ 15.00 16.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 17.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 17.00 25.00 กก ขนุนเพชรราชา 17.00 25.00 กก ละมุดหวานสุก 32.00 40.00 กก ส้มเขียวหวาน 24.00 28.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 700.00 700.00 กล่อง พลับ เกาหลี 400.00 400.00 กล่อง พุทราจีน 420.00 550.00 กล่อง ลูกพีช ออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ลูกแพร 1600.00 1600.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 480.00 550.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 580.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 16.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 24.00 24.00   ขนุนมาเลย์ 15.00 16.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 17.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรราชา 15.00 30.00 กก ส้มเขียวหวาน 24.00 28.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 700.00 700.00 กล่อง พุทราจีน 420.00 550.00 กล่อง ลูกพีช ออสเตรเลีย 700.00 700.00 กล่อง ลูกแพร 1600.00 1600.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 540.00 550.00 กล่อง สาลี่หอม 480.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 450.00 540.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 800.00 950.00 กล่อง องุ่นเขียว 2500.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 16.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 24.00 24.00   ขนุนมาเลย์ 15.00 16.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 17.00   ...

0