ราคาผลไม้ พฤษภาคม 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 15.00 23.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 23.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 6.00 10.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 6.00 20.00 กก ส้มเขียวหวาน 26.00 38.00 กก ทับทิม อินเดีย 750.00 750.00 กล่อง ลูกแพร 1500.00 1500.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1900.00 1900.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่สีทอง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 15.00 23.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 23.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 6.00 10.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 6.00 20.00 กก ส้มเขียวหวาน 26.00 38.00 กก ทับทิม อินเดีย 750.00 750.00 กล่อง ลูกแพร 1500.00 1500.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1900.00 1900.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่สีทอง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 20.00 30.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 170.00 170.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 6.00 10.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 10.00 20.00 กก ส้มเขียวหวาน 30.00 45.00 กก ทับทิม อินเดีย 750.00 750.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1800.00 1800.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่สีทอง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่หอม 700.00 700.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 20.00 28.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 28.00 กก ทุเรียนกระดุม 170.00 170.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 6.00 10.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 10.00 20.00 กก ลิ้นจี่ฮงฮวย 25.00 40.00 กก ส้มเขียวหวาน 26.00 38.00 กก ทับทิม อินเดีย 750.00 750.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1800.00 1800.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่สีทอง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 50 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนเพชรดํารง 20.00 28.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 28.00 กก มะม่วงกิมหงษ์ 6.00 10.00 กก มะม่วงอกร่อง ดิบ 8.00 20.00 กก ลิ้นจี่ฮงฮวย 25.00 25.00 กก ส้มเขียวหวาน 26.00 40.00 กก ทับทิม อินเดีย 750.00 750.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1800.00 1800.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 580.00 กล่อง สาลี่สีทอง 680.00 680.00 กล่อง สาลี่หอม 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600. ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 35.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 60.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 300.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 400.00 450.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1250.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 990.00 1200.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 16.00   ขนุนทองประเส ...

0