ราคาผลไม้ มกราคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 14.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 13.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 15.00 35.00 กก ฝรั่งกิมจู 15.00 35.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 15.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 15.00 25.00 กก พุทรานมสด 26.00 34.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 55.00 95.00 กก มะขามหวานสีทอง 65.00 100.00 กก มะขามเทศ 45.00 100.00 กก มะปรางทองนพรัตน์ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 15.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 13.00 13.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 16.00 18.00   ขนุนมาเลย์ 10.00 14.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 15.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 350.00 350.00 กล่อง สับปะรดภูแล 950.00 950.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 400.00 480.00 กล่อง สาลี่สีทอง 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 480.00 480.00 กล่อง ส้มจีน 120.00 200.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 750.00 750.00 กล่อง กล้วยน้ำว้า 30.00 30.00 กิโลกรัม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 14.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรราชา 14.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 18.00 50.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 30.00 กก ฝรั่งกิมจู 15.00 35.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 15.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 15.00 25.00 กก พุทรานมสด 25.00 35.00 กก พุทราสงวนทอง 18.00 18.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 55.00 95.00 กก มะขามหวานสีทอง ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 15.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 13.00 13.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 16.00 18.00   ขนุนมาเลย์ 10.00 14.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 15.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์เล็ก 12.00 12.00   ขนุนเพชรราชา 15.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 350.00 350.00 กล่อง สาลี่สีทอง 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หยก 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หิมะ 480.00 480.00 กล่อง สาลี่เป็ด 750.00 800.00 กล่อง ส้มจีน 120.00 200.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 400.00 400.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 750.00 750.00 กล่อง กล้วยน้ำว้า 30.00 30.00 กิโลกรัม กล้วย ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 23.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 40.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 35.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 165.00 185.00 กก ฝรั่งกิมจู 15.00 35.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 18.00 35.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 30.00 กก พุทรานมสด 25.00 35.00 กก พุทราบอมส์เบย์ 20.00 30.00 กก พุทราสงวนทอง 20.00 20.00 กก พุทราสามรส 20.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 15.00 15.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 13.00 13.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่ 16.00 18.00   ขนุนมาเลย์ 10.00 14.00   ขนุนมาเลย์ เบอร์กลาง 15.00 15.00   ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 9.00 9.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 20.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 10.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 120.00 140.00 กก ฝรั่งกิมจู 15.00 15.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 15.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 15.00 25.00 กก พุทรานมสด 26.00 34.00 กก พุทราสงวนทอง 18.00 18.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนมาเลย์ 10.00 14.00   พลับ เกาหลี L 360.00 370.00   มะขามหวานสีทอง เบอร์ C 60.00 60.00   มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์ใหญ่ 22.00 25.00   ลำไยอีดอ เบอร์เล็ก 20.00 25.00   แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก 1250.00 1300.00   แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก 1250.00 1670.00   กีวี สีเขียว (ออสเตรเลีย) 1100.00 1250.00 กล่อง พลับ เกาหลี S 470.00 570.00 ก ...

0