ราคาผลไม้ มิถุนายน

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 50.00 50.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 15.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 15.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 35.00 35.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 33.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 70.00 70.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 15.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 15.00 15.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 15.00 15.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 35.00 35.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 33.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 38.00 38.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 18.00 18.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 18.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 35.00 35.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 33.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 30.00 30.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 12.00 12.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 20.00 20.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 20.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 120.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 10.00 10.00   ทับทิม-ตูนีเซีย(ตูนีเซีย) กล่อง-(10 – 12 กก.) 550.00 630.00   ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก 100.00 110.00   พลับ จีน เบอร์ L 380.00 400.00   พลับแห้ง เกาหลี 650.00 750.00   มะม่วงน้ำดอกไม้สุก – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อน – เบอร์เล็ก 8.00 8.00   ลิ้นจี่ฮงฮวย – เบอร์ A 60.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 28.00 28.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 12.00 12.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 10.00 กก ขนุนเพชรดํารง 20.00 20.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 20.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 30.00 30.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 150.00 กก ทุเรียนชะนี 100.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 100.00 กก ทุเร ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 27.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 35.00 35.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 25.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 33.00 35.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 40.00 55.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 280.00 400.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ...

0