ราคาผลไม้ มีนาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 10.00 17.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 15.00 กก ขนุนเพชรราชา 18.00 25.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 60.00 70.00 กก ทุเรียนกระดุม 250.00 250.00 กก ทุเรียนก้านยาว 300.00 350.00 กก ทุเรียนชะนี 220.00 220.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 180.00 220.00 กก ทุเรียนพวงมณี 250.00 250.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 190.00 230.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 25.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 18.00 22.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 18.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 13.00 17.00 กก ขนุนมาเลย์ 12.00 16.00 กก ขนุนเพชรราชา 22.00 26.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 50.00 กก ทุเรียนกระดุม 200.00 200.00 กก ทุเรียนชะนี 220.00 220.00 กก ทุเรียนพวงมณี 270.00 270.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 200.00 230.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 25.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 25.00 กก พุทรานมสด 30.00 50.00 กก มะขามหวานประกา ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 18.00 22.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 18.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 330.00 330.00 กล่อง สับปะรดภูแล 1.00 1.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หยก 500.00 500.00 กล่อง สาลี่หิมะ 650.00 650.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 300.00 300.00 กล่อง องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน 750.00 750.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 350.00 350.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 700.00 700.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 12.00 18.00 กก ขนุนมาเลย์ 12.00 16.00 กก ขนุนเพชรราชา 20.00 27.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 50.00 60.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 200.00 230.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 25.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 25.00 กก พุทรานมสด 30.00 50.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 60.00 100.00 กก มะขามหวานสีทอง 65.00 110.00 กก มะปรางบ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 18.00 22.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 18.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย มะขามหวานขวักสีทอง 100.00 100.00 กล่อง มะขามหวานสีทอง 60.00 60.00 กล่อง ลูกพลับ 330.00 330.00 กล่อง สับปะรดภูแล 1.00 1.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หิมะ 650.00 650.00 กล่อง ส้มแมนดาริน 300.00 300.00 กล่อง องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน 750.00 750.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 350.00 350 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ขนุนทองประเสริฐ 13.00 17.00 กก ขนุนมาเลย์ 12.00 16.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 25.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 40.00 60.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 230.00 230.00 กก ทุเรียนหมอนทอง 200.00 240.00 กก ฝรั่งกิมจู 10.00 25.00 กก ฝรั่งแป้นสีทอง 10.00 25.00 กก ฝรั่งไร้เมล็ด 10.00 25.00 กก มะกอกฝรั่ง 15.00 26.00 กก มะขามหวานประกายทอง 65.00 100.00 กก มะขามหวานสีชมพู 60.00 100.00 กก มะขา ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ 18.00 22.00   ขนุนทองประเสริฐ – เบอร์กลาง 20.00 20.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก 18.00 18.00   ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ ...

0