ราคาผลไม้ สิงหาคม 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 40.00 40.00 กก ขนุนเพชรดํารง 25.00 45.00 กก ขนุนเพชรราชา 25.00 45.00 กก ส้มเขียวหวาน 25.00 45.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 340.00 340.00 กล่อง พุทราจีน 760.00 760.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่สีทอง 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หอม 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 1050.00 1050.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 60.00 60.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 80.00 80.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 450.00 500.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1300.00 1450.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 23.00 27.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก ขนุนเพชรดํารง 38.00 45.00 กก ขนุนเพชรราชา 38.00 45.00 กก ส้มเขียวหวาน 25.00 45.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 340.00 340.00 กล่อง พุทราจีน 760.00 760.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่สีทอง 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หอม 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 1050.00 1050.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 60.00 60.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 80.00 80.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 450.00 500.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1300.00 1450.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 23.00 27.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก ขนุนเพชรดํารง 38.00 45.00 กก ขนุนเพชรราชา 38.00 45.00 กก ส้มเขียวหวาน 25.00 44.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 540.00 540.00 กล่อง พุทราจีน 860.00 860.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่สีทอง 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หอม 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หิมะ 600.00 600.00 กล่อง ส้มออสเตรเลีย 1050.00 1050.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 450.00 500.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1300.00 1450.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 23.00 27.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 65.00 65.00 กก ขนุนเพชรดํารง 30.00 40.00 กก ขนุนเพชรราชา 30.00 40.00 กก ส้มเขียวหวาน 50.00 75.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 540.00 540.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 860.00 860.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1700.00 1700.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่สีทอง 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หอม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 450.00 500.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1350.00 1500.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 23.00 27.00   ขนุนทองประเส ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย 30.00 30.00 กก ขนุนเพชรดํารง 38.00 45.00 กก ขนุนเพชรราชา 38.00 45.00 กก ส้มเขียวหวาน 25.00 45.00 กก กีวี่ นิวซีแลนด์ 1350.00 1350.00 กล่อง ทับทิม จีน 520.00 520.00 กล่อง ทับทิม อินเดีย 800.00 800.00 กล่อง พุทราจีน 850.00 850.00 กล่อง สตรอว์เบอร์รี อเมริกา 1700.00 1700.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 650.00 650.00 กล่อง สาลี่สีทอง 600.00 600.00 กล่อง สาลี่หอม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์เล็ก 20.00 25.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 30.00 35.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 450.00 500.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 550.00 600.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1350.00 1500.00   กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 กก. 850.00 1150.00   ขนุนทองประเสริฐ 23.00 27.00   ขนุนทองประเส ...

0