ราคาผลไม้ เมษายน 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม 15.00 15.00 กก กระท้อนปุยฝ้าย 20.00 20.00 กก กระท้อนอีล่า 25.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 10.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 8.00 กก ขนุนเพชรราชา 16.00 16.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 25.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 10.00 กก ทุเรียนกระดุม 70.00 70.00 กก ทุเรียนก้านยาว 180.00 180.00 กก ทุเรียนชะนี 80.00 80.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 100.00 กก ทุเรียนพวง ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 6 A – 7 A – กล่อง 13 – 15 กก. 490.00 690.00   ทับทิมน้ำผึ้ง จีน 8 A – 9 A – กล่อง 10 – 14 กก. 190.00 370.00   ทับทิมไร้เมล็ด สเปน – กล่อง14 – 15 ลูก (8 กก.) 330.00 400.00   ทุเรียนก้านยาว – เบอร์เล็ก 120.00 140.00   น้อยหน่า – เบอร์เล็ก 25.00 25.00   น้อยหน่าเพชรปากช่อง ขนาดเล็ก 20.00 30.00   พลับ ญี่ปุ่น เบอร์ 2L 260.00 260.00   พลับแห้ง เกาหลี ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม 15.00 25.00 กก กระท้อนอีล่า 15.00 35.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 14.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 12.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 25.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 65.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 40.00 กก ทุเรียนกระดุม 100.00 140.00 กก ทุเรียนก้านยาว 120.00 200.00 กก ทุเรียนชะนี 120.00 140.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 90.00 120.00 กก ทุเรียนพวงมณี 100.00 140.00 กก ทุเรี ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 330.00 330.00 กล่อง สับปะรดภูแล 1.00 1.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หยก 500.00 500.00 กล่อง ส้มจีน 300.00 300.00 กล่อง องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน 750.00 750.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 350.00 350.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 700.00 700.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตันแดง 1.00 1.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม 10.00 20.00 กก กระท้อนปุยฝ้าย 18.00 30.00 กก กระท้อนอีล่า 10.00 25.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 8.00 14.00 กก ขนุนมาเลย์ 8.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 17.00 23.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 25.00 55.00 กก ชมพู่เขียวอำพัน 10.00 40.00 กก ทุเรียนกระดุม 90.00 120.00 กก ทุเรียนก้านยาว 180.00 250.00 กก ทุเรียนชะนี 80.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 150.00 กก ทุเรียนพ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม 15.00 25.00 กก กระท้อนปุยฝ้าย 15.00 25.00 กก กระท้อนอีล่า 15.00 28.00 กก ขนุนทองประเสริฐ 10.00 15.00 กก ขนุนมาเลย์ 10.00 14.00 กก ขนุนเพชรราชา 15.00 25.00 กก ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20.00 55.00 กก ทุเรียนกระดุม 80.00 100.00 กก ทุเรียนก้านยาว 150.00 220.00 กก ทุเรียนชะนี 80.00 100.00 กก ทุเรียนนกกระจิบ 100.00 150.00 กก ทุเรียนพวงมณี 80.00 100.00 กก ทุเรียน ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย – เบอร์กลาง 25.00 25.00   กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก 20.00 20.00   กระท้อนอีล่า – เบอร์ใหญ่ 50.00 50.00   กระท้อนอีล่า เบอร์เล็ก 30.00 30.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์กลาง 330.00 350.00   กล้วยหอมห่าม (เข่ง 7 หวี)– เบอร์ใหญ่ 500.00 550.00   กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก 1150.00 1300.00   ขนุนทองประเสริฐ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ลูกพลับ 330.00 330.00 กล่อง สับปะรดภูแล 1.00 1.00 กล่อง สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 450.00 กล่อง สาลี่สีทอง 550.00 550.00 กล่อง สาลี่หยก 500.00 500.00 กล่อง ส้มจีน 300.00 300.00 กล่อง องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน 750.00 750.00 กล่อง แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ 1.00 1.00 กล่อง แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก 350.00 350.00 กล่อง แอปเปิ้ลฟูจิลังใหญ่ 700.00 700.00 กล่อง แอปเปิ้ลวอชิงตันแดง 1.00 1.0 ...

0