ราคาผักตลาดศรีเมือง

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 20.00 22.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 12.00 14.00 กำ ใบบัวบก 7.50 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 52.00 54.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 38.00 45.00 กิโลกรัม กรีนโอ๊ค 120.00 130.00 กิโลกรัม ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 19.00 22.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 10.00 12.00 กำ ใบบัวบก 7.50 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 52.00 54.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 34.00 36.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 35.00 45.00 กิโลกรัม กรีนโอ๊ค 120.00 130 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบบัวบก 7.50 7.50 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 34.00 36.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 38.00 45.00 กิโลกรัม กรีนโอ๊ค 120.00 130.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 20.00 21.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 10.00 12.00 กำ ใบบัวบก 7.50 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 34.00 36.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 35.00 40.00 กิโลก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 20.00 22.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 10.00 12.00 กำ ใบบัวบก 7.00 7.50 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 36.00 45.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 35.00 45.00 กิโลกรัม กรีนโอ๊ค 120.00 13 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 19.00 21.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 7.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 10.00 12.00 กำ ใบบัวบก 7.00 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 36.00 38.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กะหล่ำดอก(ขาว) 23.00 24.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 16.00 18.00 กำ ใบบัวบก 7.00 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 36.00 38.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 38.00 45.00 กิโลกรัม กรีนโอ๊ค 110.00 120.00 กิโล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 16.00 18.00 กำ ใบบัวบก 7.50 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 24.00 26.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 75.00 100.00 กิโลกรัม กรีนคอส 38.00 45.00 กิโล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 16.00 20.00 กำ ใบบัวบก 7.00 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 54.00 56.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 24.00 26.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 38.00 45.00 กิโลก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 17.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ หัวปลี (หัว) 7.00 8.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 16.00 20.00 กำ ใบบัวบก 7.00 8.00 กำ กระชายซอย 60.00 65.00 กิโลกรัม กระชายหัว 52.00 54.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 20.00 24.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม ...

0