ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 14.00 14.00 กก กรีนคอรัล 80.00 80.00 กก กรีนคอส 80.00 80.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 14.00 14.00 กก กวางตุ้งใบ 6.00 6.00 กก กะหล่ำดอก 22.00 22.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 25.00 25.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 14.00 14.00 กก ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 14.00 14.00 กก กรีนคอรัล 80.00 80.00 กก กรีนคอส 80.00 80.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 14.00 14.00 กก กวางตุ้งใบ 6.00 6.00 กก กะหล่ำดอก 22.00 22.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 25.00 25.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 20.00 กก ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 20.00 20.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 16.00 กก กวางตุ้งใบ 8.00 8.00 กก กะหล่ำดอก 18.00 18.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 25.00 25.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 20.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 16.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 6.00 6.00 กก กะหล่ำดอก 18.00 18.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 25.00 25.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 20.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 16.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 18.00 18.00 กก กวางตุ้งใบ 12.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 20.00 20.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 20.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 16.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 6.00 6.00 กก กะหล่ำดอก 18.00 18.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 25.00 25.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 20.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 80.00 80.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 16.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 12.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 19.00 19.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 14.00 14 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 24.00 24.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 16.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 22.00 22.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 19.00 19.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 14.00 14.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 100.00 100.00 กก กรีนโอ๊ค 110.00 110.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 26.00 26.00 กก กวางตุ้งใบ 4.00 4.00 กก กะหล่ำดอก 22.00 22.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 20.00 20.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 19.00 19.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 100.00 100.00 กก กระชายหัว 80.00 80.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 24.00 24.00 กก กรีนคอรัล 100.00 100.00 กก กรีนคอส 90.00 90.00 กก กรีนโอ๊ค 100.00 100.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 4.00 4.00 กก กะหล่ำดอก 22.00 22.00 กก กะหล่ำปม 65.00 65.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 17.00 17.00 กก ...

0