ราคาผัก กุมภาพันธ์ 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 150.00 190.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 17.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 14.00 16.00 กำ ใบบัวบก 3.00 3.50 กำ กระชายซอย 45.00 50.00 กิโลกรัม กระชายหัว 38.00 40.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 18.00 20.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไทย 45.00 60.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 48.00 48.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 22.00 26.00 กก กรีนคอรัล 70.00 70.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 18.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 13.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 10.00 15.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 9.00 9.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 8.00 9.00 กก ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 110.00 150.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 10.00 12.00 กำ ใบบัวบก 3.00 3.50 กำ กระชายซอย 45.00 50.00 กิโลกรัม กระชายหัว 38.00 40.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 18.00 20.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไทย 40.00 65.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 40.00 4 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 50.00 50.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 22.00 26.00 กก กรีนคอรัล 70.00 70.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 18.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 11.00 12.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 10.00 15.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 9.00 9.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 7.00 9.00 กก ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 110.00 150.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิลาทอง – เบอร์กลาง 13.00 20.0 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 16.00 20.00 กำ ใบบัวบก 3.00 3.50 กำ กระชายซอย 45.00 50.00 กิโลกรัม กระชายหัว 38.00 40.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 18.00 20.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไทย 40.00 65.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 110.00 150.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 18.00 20.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 8.00 9.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบบัวบก 3.00 3.50 กำ กระชายซอย 45.00 50.00 กิโลกรัม กระชายหัว 38.00 40.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 18.00 20.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไทย 40.00 65.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 45.00 50.00 ...

0