ราคาผัก มกราคม 2566

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 40.00 40.00 กก กระชายหัว 28.00 28.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 20.00 20.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 8.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 10.00 12.00 กก กะหล่ำปม 85.00 85.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 10.00 12.00 กก กะหล่ำหัวใจ 30.00 30.00 กก กุ้ยช่ายขาว 140.00 140.00 กก กุ้ยช่ายดอก 150.00 150.00 กก กุ้ยช่ายเขียว 60.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 200.00 250.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 16.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 200.00 250.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 16.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 40.00 40.00 กก กระชายหัว 28.00 28.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 20.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 24.00 26.00 กก กวางตุ้งใบ 8.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 13.00 กก กะหล่ำปม 160.00 160.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 20.00 30.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 9.00 10.00 กก กะหล่ำหัวใจ 30.00 30.00 กก กุ้ยช่ายขาว 140.00 140.00 กก กุ้ยช่ายดอก 150.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 200.00 250.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 16.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 40.00 40.00 กก กระชายหัว 28.00 28.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 20.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 24.00 กก กวางตุ้งใบ 8.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 10.00 12.00 กก กะหล่ำปม 85.00 85.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 20.00 30.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 10.00 11.00 กก กะหล่ำหัวใจ 30.00 30.00 กก กุ้ยช่ายขาว 140.00 140.00 กก กุ้ยช่ายดอก 150.00 1 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 130.00 140.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 23.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 18.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 40.00 40.00 กก กระชายหัว 28.00 28.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 17.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 14.00 15.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 10.00 15.00 กก กะหล่ำปม 85.00 85.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 30.00 กก กะหล่ำปลีขาว 11.00 12.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 11.00 12.00 กก กะหล่ำหัวใจ 30.00 30.00 กก ขมิ้นขาว 70.00 70.00 กก ขมิ้นเหลือง 30.00 30.00 ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 130.00 150.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 23.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 18.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 130.00 150.00   ถั่วขาว 60.00 60.00   ถั่วดำ – เล็ก 40.00 50.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 100.00   ถั่วเคลือบอบงา 60.00 60.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 23.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 18.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

0