ราคาผัก มกราคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 46.00 46.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 28.00 30.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 18.00 กก กวางตุ้งใบ 12.00 14.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 12.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 13.00 13.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 5.00 6.00 กก กุ้ยช่ายขาว 130.00 130.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 90.00 110.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 20.00 23.00 กำ ผักกระเฉด 12.00 15.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 8.00 9.00 กำ ยอดตำลึง 5.00 6.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 8.00 10.00 กำ ใบบัวบก 4.00 4.00 กำ กระชายซอย 50.00 55.00 กิโลกรัม กระชายหัว 36.00 38.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 20.00 24.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 126.00 140.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 120.00 135.00 กิโลกรัม กรีนคอส 40.00 45.00 กิโ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 45.00 45.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 30.00 30.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 16.00 18.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 12.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 13.00 13.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 7.00 8.00 กก กุ้ยช่ายขาว 130.00 130.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 90.00 110.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิล ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 20.00 22.00 กำ ผักกระเฉด 12.00 14.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 8.00 9.00 กำ ยอดตำลึง 4.00 5.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 8.00 10.00 กำ ใบบัวบก 4.00 4.00 กำ กระชายซอย 50.00 55.00 กิโลกรัม กระชายหัว 36.00 38.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 26.00 28.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 126.00 140.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 120.00 135.00 กิโลกรัม กรีนคอส 35.00 40.00 กิโ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 70.00 70.00 กก กระชายหัว 50.00 50.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 25.00 28.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 18.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 8.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 7.00 9.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 10.00 15.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 13.00 13.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 4.00 5.00 กก กุ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 15.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตร ศิลาทอง – เบอร์กลาง 13.00 20.00   ฟักทองเกษตร ศิลาทอง – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   ฟักทองเกษตรลาย – เบอร์เล็ก 10.00 15.00   เห็ดชิเมจิน้ำตาล 65.00 80.00   เห็ดห ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 70.00 70.00 กก กระชายหัว 50.00 50.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 30.00 30.00 กก กรีนคอรัล 70.00 70.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 18.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 12.00 กก กะหล่ำดอก 11.00 12.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 17.00 17.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 10.00 10.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 6.00 6.00 กก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระจับ 30.00 30.00 กิโลกรัม กระเทียมไทย – เบอร์กลาง 140.00 150.00 กิโลกรัม กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) 5.00 7.00 กิโลกรัม กะหล่ำปลีพันธุ์เบา (ไทย) ลอก 15.00 18.00 กิโลกรัม ข้าวโพดหวาน ปอกเปลือก ขนาดเล็ก 60.00 60.00 กิโลกรัม ข้าวโพดอ่อน เปลือย 70.00 80.00 กิโลกรัม คอส 40.00 60.00 กิโลกรัม ผักบุ้งนา / ผักบุ้งแดง 20.00 30.00 กิโลกรัม ผักบุ้งไทย(ผักบุ้งนา) – มัด (10 กำ) 15 ...

0