ราคาผัก มีนาคม 2567

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 52.00 52.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 36.00 38.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 14.00 14.00 กก กะหล่ำดอก 18.00 20.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 10.00 10.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 7.00 8.00 กก กุ้ยช่ายขาว 120.00 120.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 120.00 140.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 15.00 17.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 52.00 52.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 20.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 20.00 26.00 กก กวางตุ้งใบ 5.00 10.00 กก กะหล่ำดอก 14.00 23.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 12.00 15.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 10.00 10.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 5.00 7.00 กก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 120.00 140.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 15.00 17.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 17.00 18.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ กะหล่ำปลีม่วง 20.00 25.00 กิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียว 8.00 10.00 กิโลกรัม กุยช่ายขาว 150.00 150.00 กิโลกรัม กุยช่ายดอก 80.00 90.00 กิโลกรัม ขึ้นฉ่าย 50.00 60.00 กิโลกรัม ข้าวโพดฝักอ่อน 34.00 34.00 กิโลกรัม บวบงู 32.00 34.00 กิโลกรัม บวบหอม 14.00 16.00 กิโลกรัม บวบเหลี่ยม 10.00 14.00 กิโลกรัม ผักกระเฉด 10.00 12.00 กิโลก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 52.00 52.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 26.00 30.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 18.00 20.00 กก กวางตุ้งใบ 12.00 14.00 กก กะหล่ำดอก 14.00 18.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 10.00 10.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 7.00 8.00 กก กุ้ยช่ายขาว 120.00 120.00 ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 110.00 120.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 15.00 17.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย ชะอม(ถุง) 17.00 18.00 กำ ผักกระเฉด 10.00 12.00 กำ ผักบุ้งนา 3.00 4.00 กำ ผักบุ้งไทย 7.00 8.00 กำ ยอดตำลึง 6.00 7.00 กำ ใบกระเจี๊ยบ 20.00 24.00 กำ ใบบัวบก 6.50 7.00 กำ กระชายซอย 50.00 55.00 กิโลกรัม กระชายหัว 44.00 46.00 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 26.00 28.00 กิโลกรัม กระเทียมกลีบ 95.00 100.00 กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด 70.00 75.00 กิโลกรัม กรีนคอส 32.00 40.00 กิโลก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย กระชายซอย 60.00 60.00 กก กระชายหัว 52.00 52.00 กก กระเจี๊ยบเขียว 16.00 20.00 กก กรีนคอรัล 60.00 60.00 กก กรีนคอส 60.00 60.00 กก กรีนโอ๊ค 70.00 70.00 กก กลอย 40.00 40.00 กก กวางตุ้งดอก 10.00 16.00 กก กวางตุ้งใบ 10.00 16.00 กก กะหล่ำดอก 12.00 20.00 กก กะหล่ำปลี ม่วง 30.00 35.00 กก กะหล่ำปลีขาว 12.00 15.00 กก กะหล่ำปลีหัวใจ 9.00 9.00 กก กะหล่ำปลีเขียว 5.00 6.00 กก ก ...

สินค้า ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด หน่วย – พริกหวานเหลือง 110.00 120.00   ถั่วขาว 80.00 85.00   ถั่วดำ – เล็ก 42.00 45.00   ถั่วสมุนไพร 100.00 120.00   ถั่วเคลือบอบงา 90.00 100.00   พีช (ขน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 350.00 470.00   พีช (ผิวมัน) จีน – กล่อง 5-7 กก. 450.00 550.00   ฟักข้าว 10.00 12.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์กลาง 20.00 25.00   ฟักทองเกษตร ศรีเมือง – เบอร์เล็ก 15.00 17.00   ฟักทองเกษตร ศิ ...

0