วิธีรักษาโรคราแป้งในต้นมอนสเตอร่า

มอนสเตอร่าเป็นเชื้อราหรือไม่\n\nมอนสเตอร่าไม่ใช่เชื้อรา แต่เป็นพืชที่มีใบขนาดใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็สามารถติดเชื้อราได้เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ เชื้อราในต้นมอนสเตอร่ามักเกิดจากการรดน้ำมากเกินไป การระบายน้ำไม่ดี หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง\n\nวิธีรับมือกับโรคเชื้อราในต้นมอนสเตอร่า\n\nหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของโรคเชื้อราในต้นมอนสเตอร่าของคุณ เช่น ใบมีจุดสีน้ำตาลหรือเหลือง ใบเหี่ยว หรือมีราขึ้น ให้ ...

0