วิธีแก้ไขต้นไม้ไหม้แดด

มอนสเตอร่า ไหม้แดด\n\nต้นมอนสเตอร่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามและเป็นที่นิยม แต่ก็อาจไวต่อการไหม้แดดได้เช่นกัน อาการไหม้แดดในต้นมอนสเตอร่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน การรดน้ำมากเกินไป หรือการใช้ปุ๋ยมากเกินไป\n\nอาการของต้นมอนสเตอร่าที่ไหม้แดด\n\nอาการของต้นมอนสเตอร่าที่ไหม้แดด ได้แก่\n\n* ใบมีสีน้ำตาลหรือเหลือง * ใบแห้งกรอบ * ใบม้วนงอ * ใบร่วง\n\nสาเหตุของต้นมอ ...

0