โรคต้นไม้

มอนสเตอร่า ก้านเน่า: สาเหตุและวิธีแก้ไข\n\nมอนสเตอร่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามและเป็นที่นิยม แต่ก็อาจประสบปัญหาได้เช่นเดียวกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือก้านเน่า ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ\n\nสาเหตุของก้านเน่า\n\nสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของก้านเน่าในมอนสเตอร่า ได้แก่:\n\n\nการรดน้ำมากเกินไป: มอนสเตอร่าชอบดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะ การรดน้ำมากเกินไปอาจทำให้รากเน่าและแพร่กระจายไปยังก้าน\nการระบายน้ ...

0